Meny Lukk

Vil du: 

«Når en morgengretten unge, slår seg vrang og rekker tunge…
Så husk at denne dagen må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. Engang vil du savne slitet. Da er det for sent å vite; det er du som gjør din dag og tinning grå» Louis Jacoby (hør på Spotify)

Verdens viktigste oppgave er å gjøre barn og unge trygge og motstandsdyktige inn mot fremtiden. James Heckman fikk Nobels økonomipris i 2000 for sin forskning om at den viktigste samfunnsøkonomiske effekten er å satse på de minste barna. For en ære og for et ansvar foreldre og andre omsorgspersoner har. Det er disse ICDP brenner for - både i norsk kultur og i andre kulturer i Norge og verden.

De 4 bokstavene ICDP er kjent i 50 land i verden og i kommuner og instanser i Norge. Foreldreveiledningsprogrammet ICDP står for International Child Development Programme. Navnet viser at dette norskutviklede programmet har en sterk internasjonal og kulturell rot. Den tar innover seg at ikke bare har vi forskjellig etnisk kultur, men vi kommer også fra forskjellige familiekulturer.

ICDP-magien mange snakker om, ligger i en tung faglig forankring i en lett innpakning som skal kjennes nært den enkelte deltagers liv og erfaring. ICDP vil trygge foreldre i sin naturlige omsorgsevne og vise at den enkelte foreldre er ekspert i eget liv.

«Har egentlig ikke tenkt så mye på papparollen, men forstår nå at det er viktig å finne ut av det, slik at jeg kan være en god rollemodell for sønnen min». Småbarnsfar

«Fint med flere i samme situasjon med «trassige» toåringer. Fint med film som har mange gode poeng og diskusjons etterpå» Småbarnsmor.

ICDP Norge 2022