Facebook
   ICDP Norge

 

ICDP Norge

                           Velkommen til nyhetsbrev nr.: 2/2019

 

HJEMMESIDE OG FACEBOOK-SIDE:

På ICDP NORGES hjemmeside kan du finne nyheter og aktuell informasjon om ICDP. Vi har forum for både ICDP-veiledere og ICDP-trenere.
Tanken er å ha en felles nettside hvor du kan gå inn å finne gode tips til å drifte grupper. Vi vet også at det skjer mye spennende utviklingsarbeid i kommunene, og ønsker å synligjøre godt ICDP-arbeid. Bli med å utvikle og bruk icdp.no

 

Vi ser at ICDP Norges hjemmeside og vår Facebook-side er godt besøkt.

 

Rom for frivillighet
ROM for frivillighet er et samarbeidsprosjekt mellom Linstow, Skedsmo kommune og Akershus Røde Kors angående etablering og koordinering av frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg. Akershus Røde Kors har erfart at det er et stort ønske i lokalsamfunnet for frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Mangel på lokaler umuliggjør ofte dette. I samarbeid med blant annet Skedsmo kommune, har Akershus Røde kors kartlagt og avklart at minoritetsforeldre med tenåringer skal få tilbud om ICPD-kurs. Akershus Røde Kors og kommunen samarbeider med å rekruttere deltakere (les mer om prosjektet «Romfor frivillighet»).

 

 

Flyktningeseksjonen i Stavanger satser på ICDP 

Flyktningeseksjonen i Stavanger kommune har siden høsten 2016 satset på å bygge opp ICDP kompetanse. Alle ansatte, inkludert merkantile og leder, 34 stykker, har deltatt på et 4 dagers innføringskurs i ICDP. Satsningen er i tråd med regjeringens strategi for foreldrestøtte 2018-2021, tiltak 10: «Legge til rette for at foreldreveiledningskurs blir en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.» (les mer her)

 

Ny infofilm fra Bufdir omrekruttering av foreldre

 Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre. ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.Info-film fra Bufdir om ICDP-huset

Se filmen her!

 

 

 

Invitasjon til ny treneropplæring høsten 2019
Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte inviterer til årets treneropplæring i ICDP. Opplæringen vil holdes på Scandic Victoria Hotel i Oslo med oppstart 28. august til og med 30. august 2019.

 

Bufetat har fått oppgaven å tilby den årlige opplæringen av trenere i ICDP. Bufetat skal bygge opp sitt trenerkorps for å styrke familievernets forebyggende arbeid i samarbeid med kommunene. Søknadsfrist er senest innen 1. juni 2019.

 

Rapporter og prosjekter
Vårt nettarkiv blir stadig supplert med rapporter, prosjekter, og annen relevant materiell. Har du tips om aktuelle saker, så send oss det. Slik at flere kan ta del i kunnskap og kompetanseutvikling i fagfeltet. Send til: info@icdp.no

Foreldrehverdag

En nettside for foreldre, og for deg som er ICDP-veileder. Foreldrehverdag gir kunnskap og råd om samspillet mellom deg og barnet ditt. Innholdet er utarbeidet sammen med fagfolk.

 

Se alt innhold om:

Nettsted for ungdom som lever under press
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har etablert ny side,  Nora som skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat. Temaer som tas opp er blant annet negativ sosial kontroll, seksuell legning, kjærester, studievalg, utetider og fritidsaktiviteter. Denne siden er et godt tips til ungdom, foreldre og ICDP-veiledere (Les mer her).

 

BESTILLING AV DELTAKERBEVIS
Vi minner om:
ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:

icdp@bufetat.no .Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.

Følg med! 

Har du tips og ideer til ICDP Norges hjemmeside og/eller nyhetsbrev – tips oss: info@icdp.no.  ICDP Norge ønsker å nå ut til flere med vårt nyhetsbrev – Tips venn/kollega! Meld deg på her!

Facebook
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev.  
Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, trykk her. For å endre din påmelding trykk her.

KONTAKTINFO

ICDP Norge

icdpnorge@icdp.no

Organisasjonsnummer: 990386897