Facebook
   ICDP Norge

ICDP Norge

                           Velkommen til nyhetsbrev nr.: 3/2019

 

 

Ny styreleder i stiftelsen ICDP Norge
Heidi Westborg Steel er valgt som ny styreleder i stiftelsen ICDP Norge. 

 

Hun får med seg følgende styremedlemmer:

Marianne Fjetland, Eli Østberg Baardseth, Lars Semmerud, Elisabeth Hellzen, Silje Bjørnstad og Ingebjørg Myhr.

 

Det nye styret starter opp med sitt første styremøte i september 2019.  

 

ICDP nettverkskonferanse - mai 2019 i Finland
ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annenhvert år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferansen av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

D
et var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

 

 


Tema for konferansen i år var "Lekenhet" og tok utgangspunkt i forskning til
Gordon M. Burghardt: "Play is fun. Value of fun for human beings is development" (2005). 

Powerpointpresentasjoner fra konferansen kan du lese her

Neste nordisk nettverkskonferanse holdes mai 2021 i Danmark. 

  

VIKTIG – KOM IGJEN - SISTE SJANSE!
Folkehelseinstituttet (FHI) er i sluttspurten med rekruttering til effektstudien av ICDP. Dette er en svært viktig studie, som forhåpentligvis vil kunne si noe om at ICDP har god effekt på foreldre – og på barns oppvekstmiljø. Mange av dere har allerede deltatt i studien - veldig bra! FHI trenger fortsatt en del deltakere for å få et best mulig forskningsresultat.

Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste: Har du planlagt å starte foreldregruppe i standardversjonen i høst? Gi beskjed så snart som mulig! Vet du ikke helt? Kom igjen og gjør en innsats – det vil lønne seg! Mange har allerede deltatt på oppfriskningssamling og er klare til å delta i studien.

For deg som ikke har deltatt, vil det bli arrangert en SISTE OPPFRISKNINGSSAMLING. Tidspunktet for samlingen er blitt endret. Samlingen blir
14. og 15. oktober. Da har du en unik sjanse til å få frisket opp ICDP-kunnskapen din, samtidig som du gjør en viktig samfunnsinnsats. Invitasjon med påmelding kommer på epost, men meld gjerne fra på
icdpeffektstudie@bufdir.no om at du ønsker å få invitasjon!

 

 

Et iakttatt foreldreskap
Ny rapport fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA)
 
Rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og bygger på intervjuer med 32 minoritetsforeldre med ulike forutsetninger og posisjoner i det norske samfunnet. Utvalget inkluderer flyktninger som har kommet til Norge enten i løpet av barndommen eller som voksne, andregenerasjons innvandrere, nyankomne arbeidsinnvandrere og majoritetsnorske medlemmer av kristne trossamfunn som står utenfor den norske kirke. Rapporten tar for seg spørsmål rundt foreldreidealer, generasjonsendring og verdier i konflikt. Den diskuterer også hvordan nabolag – samt religiøst og etnisk baserte nettverk – får betydning for foreldreskapet, erfaringer med hjelpeapparatet og begrensninger og muligheter når det gjelder tilhørighet til majoritetssamfunnet.
Last ned rapport her.

 

Flerspråklige fortellinger: Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål

"Tema Morsmål ønsker med disse sidene å formidle veiledning, tips og råd som kan bidra til å støtte foreldre i møte med sine barn. Aktuelle områder vi vil fokusere på er språk og flerspråklighet, læring knyttet til lesing, skriving og matematikk
."

Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer. Gå inn på siden www.morsmal.no/no/flerspraklige-fortellinger-norsk


littsint.no: Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper

Denne nettsiden er for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. Nettsiden har til hensikt å nå ut med informasjon til foreldre i flere språkgrupper. Foruten norsk kan siden lastes på språkene engelsk, polsk,spansk, arabisk,somali og urdu. Denne siden kan brukes sammen med denregulerendedialogen.

 

 

Rapporter og prosjekter
ICDP Norges nettarkiv blir stadig supplert med rapporter, prosjekter, og annen relevant materiell. Har du tips om aktuelle saker, så send oss det. Slik at flere kan ta del i kunnskap og kompetanseutvikling i fagfeltet. Send til:
info@icdp.no


 

Bestilling av deltakerbevis
Vi minner om:
ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:
icdp@bufetat.no. Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.

 

Icdp Norge ønsker alle en riktig god sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips oss

Har du tips og ideer til ICDP Norges hjemmeside og/eller nyhetsbrev – tips oss: info@icdp.no.  ICDP Norge ønsker å nå ut til flere med vårt nyhetsbrev – Tips venn/kollega! Meld deg på her!

Facebook
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev.  
Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, trykk her. For å endre din påmelding trykk her.

KONTAKTINFO

ICDP Norge

icdpnorge@icdp.no

Organisasjonsnummer: 990386897