International Child Development Programme
ICDP Nyhetsbrev

Desember 2021

Vi vil med dette ønske god jul til alle ICDP Norges medlemmer, veiledere, trenere og andre som er engasjert i ICDP! Vi håper julen blir god for både foreldre og barn – i Norge og i resten av verden.

Endrer for å satse

Av Silje B. Holter, styremedlem i ICDP Norge

ICDP Norge er blitt en demokratisk medlemsorganisasjon, og det er blitt enklere å støtte organisasjonen økonomisk. Hvorfor?

 – Vi tror ICDPs støtte til foreldre er livsviktig både i Norge og verden. Vi vil bety mer for flere. Vi tror disse endringene hjelper oss til å nå målet, sier tiltredende daglig leder Heidi Westborg Steel.

I tillegg til at medlemmer lettere kan påvirke hva ICDP Norge skal arbeide med, åpner en slik struktur for flere muligheter for å søke finansiell støtte, og dermed gi økt aktivitet for alle som jobber med ICDP. Steel har ledet styret i ICDP Norge siden 2019, og nevner frivillige organisasjoner, internasjonal satsning og sykehjem som viktige arenaer å satse på ved siden av alt det viktige ICDP-arbeidet som foregår i det offentlige. 

– Samtidig som vi ønsker at flere skal få opplæring og rekruttere nye, er vi også opptatt av kvalitetssikring i alle ledd i nært samarbeid med BUFetat/Spiss kompetanse miljøet (SKM) for foreldrestøtte. Både gamle og nye ICDPere der ute melder dessuten om et behov for støtte og faglig påfyll. 

Steel trekker frem webinarer med aktuelle tema som en måte ICDP Norge forsøker å møte dette behovet. ICDP Norge vil arrangere minimum fire slike årlig;

 -Webinarene hittil har vært veldig populære! Vi håper å bruke mulighetene som ligger i det digitale enda mer fremover, for både faglig påfyll, refleksjon og erfaringsutveksling.    

Ønsker du å støtte ICDP, enten ved et økonomisk bidrag eller som medlem? Se nederst i dette brevet!

Sagt om ICDP

"Man får ikke inntrykk av at det er et kurs, men et møtested hvor alle kan dele sine problemer. Vi har fått veldig mange gode tips. Dette er veldig positivt".  Mann 39 

"Jeg ser hva barna gjør, og prøver å bli en del av deres verden, i stedet for motsatt".   Kvinne 39

"Vi (foreldre) må integreres før barna kan hjelpes" Kvinne 39 

Send gjerne sitat og historier (maks 100 ord) til info@icdp.no.

ICDP til Irak

Av Heidi Westborg Steel, styreleder/dagligleder i ICDP Norge

Alan Sulevani er norsk kurder fra Irak. Han bærer med seg en drøm om å løfte foreldre og barn i krigsherjede Irak. Han har bodd i Norge siden 1987 og ble ICDP trener i 2019. Alan er utdannet statsviter, og har jobbet for det meste med integreringsarbeid i Norge. Han har også jobbet mye internasjonalt, bl.a. som Child Protection Advisor ved Moria leieren i Hellas. Han har et hjerte for foreldre generelt, og spesielt i regionen han selv kommer fra og der mange av dagens flykninger er fra. Han forteller levende hvordan han ser at fattigdom og krig har påvirket foreldre, hvordan livssituasjonen deres har svekket fokuset på egne barns utvikling.

I sommer var han på besøk til hjemlandet. Der brukte han en del tid på å undersøke mulighetene for ICDP. Vi fikk til et videomøte med en nasjonal hjelpeorganisasjon som heter Harikar. Lederen, Salah, satt i Bagdad, Alan var på sitt hjemsted i Duhok fylke og Heidi satt i Møre. Sammen drømte vi om å få ICDP til Irak.

Alan ønsker å sette søkelyset på barn som lever under vanskelige kår og som har foreldre som, på grunn av krig og fattigdom, ikke er helt i stand til å vise barna sine empati og fokusere på deres utviklingsmuligheter.

Vi planlegger et pilotprosjekt for å introdusere ICDP til Irak, med formål å starte opplæring i 2022. For å få til dette trenger vi en startfinansiering på kr. 50.000. Ønske du å gi en julegave og stå sammen med oss i denne satsningen? Send din gave ved å trykke på ikonet under eller Vipps 557862.

Gi en gave
Gi en gave
Gi din gave til ICDP satsning i Irak ved å trykke på knappen – eller send VIPPS 557862
Gi en gave
Bli medlem
Bli medlem
ICDP Norge trenger flere medlemmer for å nå lenger ut! Bli medlem nå!
Bli medlem

PS: Infogruppa har arbeidet med nyhetsbrev. Disse vil komme mer regelmessig fremover. Til det trenger vi deres hjelp. Send oss historier og sitat. Maks 150 ord. Send dem til info@icdp.no

facebook  youtube 
Meld deg av   |   Endre din påmedling   |   Se i nettleser
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.