International Child Development Programme
ICDP Nyhetsbrev

Gratulerer med overstått 17. mai. Det er spesielt å feire vår egen uavhengighet med barnetog etter to år med restriksjoner, samtidig som vi vet at våre naboer kjemper for fremtiden til sine barn. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan dere lese om oppfølging av ICDP-arbeidet i Ukraina og om målet å nå lenger ut med ICDP i Nord. Minner om at ICDP Norge trenger flere medlemmer

ICDP for alle? – om ICDP i Nord

Av Nora Blomkvist, psykologistudent Universitet i Bergen

Nord-Norge er en stor landsdel der de fleste veiledere holder til i de store byene Tromsø og Bodø. Lill-Anita Varvik og Rikki Martin Langnes ved Finnsnes familievernkontor har koordineringsansvar for ICDP i Nord-Norge, og forteller at de har et mål om at alle foreldre i landsdelen skal ha tilbud om ICDP. Les mer.

Traumesensitiv foreldrestøtte under krise i Ukraina

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder, ICDP Norge

De ukrainske ICDP-trenerne befinner seg i Ukraina, Tyrkia, Norge, Moldova og Romania. Alle jobber aktivt for å hjelpe sine landsmenn i nød. De har digitale konsultasjoner med familier, hjelpere og enkeltpersoner og har også kontakt seg imellom og med oss digitalt. Fire av trenerne er psykologer som jobber for tiden med å utvikle et traumesensitivt førstehjelpspakke med ICDP i bunn. Les mer.

Folk og fe i ICDP

ICDP Norge vil benytte anledningen å takke to meget sentrale personer i ICDP. Marianne Fjetland ble veileder på 90-tallet, trener i minoritetsversjonen i 2005, og var styreleder fra  2010 til 2019. Wenche Undrum ble ICDP veileder i 2008, trener i 2009 og administrasjonskonsulent i ICDP Norge i 2017. Begge to har gitt både tid, kompetanse og et dypt engasjement for ICDP. Marianne Fjetland går i år ut av styret og Wenche Undrum avsluttet sitt engasjement. Begge fortsetter å engasjere seg aktivt. Lina Baltrukoniene har overtatt som administrasjonskonsulent etter Wenche og jobber primært på tirsdagene. Lina ble minoritetsveileder i 2017 og tar treneropplæring nå i høst.

Annet viktig i ICDP

I samarbeid med Bufetat arrangerte ICDP Norge webinaret "Foreldreveiledning i kjølvannet av flukt fra krig" 4.mai. Fikk du det ikke med deg? Her er lenke av opptaket, samt litt mer info.

Nordisk ICDP-konferanse i Oslo i 2023: Sett allerede av datoene 21.-22. september 2023.

www.forebygging.no: Hvis dere har andre gode eksempler på hvordan ICDP er blitt brukt, er det fint om dere sender oss et tips. Forebygging.no etterlyser artikler om ICDP.

15. september er frist for søknader til Stiftelsen Dam. Dersom en organisasjon eller kommune har en god søknad, kan dere ta kontakt med oss og vi kan vurdere om dere kan søke gjennom ICDP Norge. For å kunne fortsette å ha denne muligheten trenger ICDP Norge flere medlemmer for å være en sann medlemsorganisasjon.

ICDP Norges årsmøte
ICDP Norges årsmøte
Velkommen til ICDP Norges Årsmøte 8. juni kl. 18-20 med Webinar kl. 16-17.30. Meld deg på.
Meld deg på
Bli medlem
Bli medlem
ICDP Norge trenger flere medlemmer for å nå lenger ut! Bli medlem nå!
Bli medlem

PS: ICDP Norges infogruppa trenger deres hjelp. Send oss historier og sitat. Maks 150 ord. Send dem til info@icdp.no

facebook  youtube 
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.
Avslutt abonnement   |   Behandle abonnementet ditt   |   Vis på nettet