International Child Development Programme
ICDP Norges Nyhetsbrev

November 2022

November-mørket er tiden for å tenne lys, og søke inn mot familie og nærmiljø. Det er tiden for å være ekstra oppmerksom på relasjonene våre – og se oss rundt om det er noen som trenger oss. Dette er ekstra viktig i disse tider! Fortsatt god høst!

I ICDP Norge har vi i høst startet med et konsept som vi kaller Forum. Det vil komme Forum på forskjellige områder; Forum for ICDP for Nyankomne flyktninger, Forum for ICDP i barnehager og Forum for ICDP for Foreldre med barn funksjonsnedsettelse (FUNK). Disse blir åpne, men er primært ment for de som jobber spesielt innen et gitt område. Følg med på nettsidene og spre gjerne informasjonen til relevante personer. Det koster kr. 50 å være med på et forum-møte, men er gratis for medlemmer.  

ICDP Norge har også egne Veilederopplæring i Oslo og i Trondheim på vinteren. Vi trenger deres hjelp til å få spredt informasjonen i deres nettverk.

Min historie med ICDP

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder ICDP Norge

Ottar Ness, Prof. ved Wellfare, NTNU.  (Recoveryblogggen.com)

Ottar Ness, Prof. ved Wellfare, NTNU (Recoverybloggen.com

Vi starter nå en ny serie som vi kaller «Min historie med ICDP». Her trekker vi frem enkeltpersoner er kjent med ICDP. På nettverkskonferansen for trenere i september, presenterte Ottar Ness veldig interessant forskning om ICDP for foreldre som er blitt fratatt barn på Enerhaugen i Oslo. Hans historie er at han var ICDP koordinator ved familievernkontoret i Sør-Trøndelag fra 2006-2010. Les mer.

Gir mening for foreldrene –
ICDP i barnevernsaker

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder, ICDP Norge

Memox benytter ICDP som et grunnleggende verktøy

Memox samarbeider med barneverntjenester primært i Oslo og Viken, men også med Vestlandet, Trøndelag og snart i Stavanger. I 2021 sertifiserte de flere av sine veiledere i ICDP. Og valgte ICDP som grunnleggende metode fordi metoden er jordnær, tydelig og enkel å forstå for familiene. I de mer krevende barnevernssakene bruker de ICDP i en familie over tid - i en periode på 3-6 måned. Les mer

ICDP-koordinatorer

Av Nora Blomkvist

Maria Lahe
Maria Lahe
Er lønnet administrasjonskonsulent (fra 1.12.22) og frivillig koordinator for den Nordiske konferansen i 2023. Jeg mener at en trygg oppvekst kan redde liv, samfunn og gjøre verden til et bedre sted! Det var så gøy å finne ut at ICDP jobber akkurat for dette målet. Da ville jeg gjerne bli med på laget! Nå hjelper jeg til med ulike praktiske og administrative oppgaver og kommer til å utdanne meg som ICDP-veileder.
Per Øyvind Fredin
Per Øyvind Fredin
Er nettside ansvarlig. Jeg ble engasjert av ICDP Norge i 2018 til å ta del i foreningens nettsidearbeid, da det trengtes noen til å oppdatere foreningen digitalt. Jeg er i dag ansatt som diakon og trosopplærer i Den Norske kirke. Jeg anser kunnskapen om de 8 samspillsområdene som viktige veiledere i hvordan imøtekomme barn og unge i mitt arbeid.
Lina Baltrukoniene
Lina Baltrukoniene
Er frivillig koordinator for ICDP Norges veilederopplæring. Avsluttet som adm.konsulent. Jeg snakker litauisk, engelsk, russisk og norsk. Jeg jobber med internasjonale kvinnegrupper og som foreldreveileder. I 2023 blir jeg ferdigutdannet som psykoterapeut. Jeg ble ICDP veileder i minoritetsversjon i 2017, i versjon for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne i 2019 og er trenerkandidat. Så er jeg en stolt koordinator for ICDP Norges veilederopplæringer.
Lina Baltrukoniene
Nora Blomkvist
Er frivillig koordinator for sosiale medier. Jeg studerer psykologi i Bergen, og ble kjent med ICDP da jeg møtte Heidi Westborg Steel i Nepal. Jeg har engasjert meg som frivillig ved å skrive saker til nyhetsbrevet, og nå har jeg nettopp blitt koordinator for sosiale medier.
Ingunn Dreyer Ødegaard
Ingunn Dreyer Ødegaard
Er frivillig koordinator for ICDP Norges arrangement. Min inngang til ICDP er via HimalPartners engasjement i Nepal og implementeringen gjennom ECEC. Jeg er psykolog, og jobber stort sett med voksne i spesialisthelsetjenesten.
Gi din julegave
Gi din julegave
Gi din julegave til ICDP Norges internasjonale engasjement. I år har vi aktivt jobbet for ICDP til Irak, Thailand, Tunisia og i Ukraina. Gi din gave – eller send VIPPS 557862 .
Gi din gave
ICDP Norges veilederopplæring
ICDP Norges veilederopplæring
ICDP Norge tilbyr veilederopplæring i Oslo og Trondheim til vinteren. Sjekk om det er plasser igjen!
Meld deg på veilederopplæring

PS: Også denne gangen mottok vi en historie fra dere. Send oss gjerne flere. Maks 150 ord. Send dem til info@icdp.no.

Avslutt abonnement   |   Behandle abonnementet ditt   |   Vis på nettet
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.