ICDP Norge
International child development programme Norge   

 

Velkommen til nyhetsbrev nr.: 1/2018 


ICDP Norge med ny hjemmeside

Endelig er ICDP Norge på nett igjen. Etter en lang tid med mye utviklingsarbeid relanserte vi ny nettside i høst. På den nye hjemmesiden kan du finne nyheter og aktuell informasjon om ICDP. Vi har forum for både ICDP-veiledere og ICDP-trenere.

 

Tanken er å ha en felles nettside hvor du kan gå inn å finne gode tips til å drifte grupper. Vi vet også at det skjer mye spennende utviklingsarbeid i kommunene, og ønsker å synligjøre godt ICDP-arbeid. Bli med å utvikle og bruk icdp.no

 

 

 

Spørreundersøkelse til alle ICDP-veiledere

Bufetat, ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte, har overtatt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt ansvar for administrasjon og implementering av ICDP i Norge. En av våre oppgaver er å ha oversikt over sertifiserte veiledere som igjen kan holde ICDP foreldregrupper.


Spisskompetansemiljøet har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle sertifiserte veiledere, for å få oppdatert kontaktinformasjon, vite hvem som
er aktive / passive veiledere og ha oversikt over hvor mange ICDP grupper som holdes i Norge.


Hvis du er sertifisert ICDP veileder
, men ikke har mottatt e-post med denne undersøkelsen, ønsker vi at du gir beskjed om dette på e-post ICDP@bufetat.no

 

Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland 2019
Vi vil informere om at Nordisk ICDP nettverkskonferansen blir ved Hanaholmen i Esbo, like utenfor Helsingfors i Finland 9.-10. mai 2019. 

Den offisielle invitasjonen med mulighet til å registrere seg, vil bli publisert i januar 2019. Frist for registrering 31.03.2019.

Nordisk ICDP nettverkskonferanse er en fin arena til å treffe nordiske ICDP kollegaer. 
Der vil du få utveksle erfaringer, faglig påfyll, og sosialt samvær.

 

Statsbudsjettet 2019 
Regjeringen foreslår en satsing på om lag 22 millioner kroner til det foreldrestøttende arbeidet på familieområdet. Midlene er særlig rettet mot minoriteter. Totalt blir bevilgningen i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene på litt over 52 millioner kroner.

Dette er ulike tiltak og tjenester som retter seg mot foreldre fra svangerskapet og til barnet fyller 18 år. Målet er å styrke foreldre som omsorgspersoner og oppdragere.

Satsingen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet

 

Trenerkontrakt og rutinebeskrivelse 
Du kan nå laste ned rutinebeskrivelse og trenerkontrakt som skal sendes til ICDP Norge ved oppdrag.
Selve kontrakten fylles ut med navn, underskrives og returneres til icdpnorge@icdp.no. Deretter vil dere motta et skannet og underskrevet eksemplar tilbake. Last ned her

Når dere har en gyldig kontrakt med ICDP Norge, er det avtaler som skal sendes inn og registreres. Oppdragsgiver fyller ut eget skjema og trener får avtale fra ICDP Norge på bakgrunn av denne bestillingen. 
Dersom det er spørsmål, ta kontakt med icdpnorge@icdp.no

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat 26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP trenere.

Der lanserte vi vår nye hjemmeside. I tillegg ble det informert om ICDP Norges arbeid.

Fra venstre: Marianne Fjetland, Wenche Undrum, Eli Østberg Baardseth og Lars Semmerud

Trygge foreldre - trygge barn
Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte –
Trygge foreldre – trygge barn. Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.

Følg med! 

Har du tips og ideer til ICDP Norges hjemmeside og/eller nyhetsbrev – tips oss: info@icdp.no.  ICDP Norge ønsker å nå ut til flere med vårt nyhetsbrev – Tips venn/kollega! Meld deg på her!

 


I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev.  
Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev. Klikk her hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev trykk her, for å endre din påmelding trykk her.

KONTAKTINFO
icdpnorge@icdp.no

Organisasjonsnummer: 990386897