Forum

ICDP Norge har et 3-delt forum:

Vi ønsker å utstyre vår verktøykasse som er knyttet til disse foraene med flere verktøy.
Kan du tenke deg å dele relevant verktøy med oss?

Du kan sende oss bilder, lenker, multimedia, Youtube-filmer, tekster, forskningsartikler og tekster som du synes er relevant for oss som praktiserer og som er interessert i ICDP.

Vår epost som du sender inn forslag til er: info@icdp.no
ICDP Norge 2018