Meny Lukk

Foreldreforum

ICDP, et gruppebasert tilbud til foreldre

Bufdir har 22. september 2020 publisert video: 

Vi ønsker alle det beste for barna våre. I løpet av barnets oppvekst går vi gjennom faser eller situasjoner hvor vi har behov for å reflektere høyt med andre rundt hvordan vi skal møte barnet og være den beste versjonen av oss selv – som foreldre. ICDP – gruppene er tilrettelagt på flere språk med en kultursensitiv tilnærming.

Flerspråklige fortellinger – Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål


Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer

Informasjonsfilm om ICDP-huset fra Bufdir
(Publisert 8. april 2019)

ICDP-foreldreveiledning

(Fra Bufdir)

Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre.
ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.

En artikkel vi kan anbefale: Ikke oppdra barnet. Oppdra deg selv
(publisert 31. januar 2019)

Fagleder i RVTS Sør, Heine Steinkopf, sier at det er viktigere hvem du er som menneske, enn hva du gjør som oppdrager. Barnet ser på deg med argusøyne, og lærer livet gjennom hvordan du lever ditt liv. Det er hvem du er, som er avgjørende. Les mer her.

Tips til deg som er forelder:

Foreldrehverdag

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør og hvordan dere kan kan få det bedre sammen i hverdagen. Denne nettportalen bygger på ICDP. 

ICDP Norge 2021