Meny Lukk

Forfatter: ICDP Norge

Rekruttering til effektstudien av ICDP

VIKTIG – KOM IGJEN - SISTE SJANSE!
(Publisert 7. juni 2019)
(Oppdatert 21. juni 2019)
Folkehelseinstituttet er i sluttspurten med rekruttering til effektstudien av ICDP. Dette er en svært viktig studie, som forhåpentligvis vil kunne si noe om at ICDP har god effekt på foreldre – og på barns oppvekstmiljø. Mange av dere har allerede deltatt i studien - veldig bra! FHI trenger fortsatt en del deltakere for å få nok til å kunne få et resultat en kan stole på. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste: Har du planlagt å starte foreldregruppe i standardversjonen i høst? Gi beskjed så snart som mulig! Vet du ikke helt? Kom igjen og gjør en innsats – det vil lønne seg! -Mange har allerede deltatt på oppfriskningssamling og er klare til å delta i studien. For deg som ikke har deltatt, vil det bli arrangert en SISTE OPPFRISKNINGSSAMLING. Tidspunktet for oppfriskningssamlingen er 14. og 15. oktober. Da har du en unik sjanse til å få frisket opp ICDP-kunnskapen din, samtidig som du gjør en viktig samfunnsinnsats ?. Invitasjon med påmelding kommer på epost, men meld gjerne fra på icdpeffektstudie@bufdir.no om at du ønsker å få invitasjon!

Tidligere styre i ICDP Norge

I slutten av mai 2019, ble det valgt nytt styre i ICDP Norge.

Det forrige styret i ICDP Norge bestod fram til mai 2019 av :

Marianne Fjetland (leder)

Berit Helene Johnsen

Eli Østberg Baardseth

Lars Semmerud

Narges Pourzia

Elsa Døhlie

Elisabeth Hellzén

Helen Johnsen Christie

Wenche Undrum (administrasjonskonsulent)

Styreleder:

Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning blant annet i Flerkulturell pedagogikk og flekulturell forståelse. Hun er ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere som skal veilede både etnisk norske foreldre, og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland har holdt flere ICDP veilederutdanninger i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener- og veilederutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og informasjonsmøter om ICDP forskjellige sammenhenger. 

Fjetland er ansatt som leder for ICDP i Stavanger kommune, der hennes ansvarsområde er å spre informasjon om ICDP, utdanne ansatte i Stavanger kommune til ICDP veiledere, samt å implementere ICDP i virksomheter i Stavanger kommune.

Marianne sier at hun ser på seg selv som reisende i "godt samspill", og hun er stadig på farten for å spre kunnskap om ICDP. Hun brenner for ICDP fordi hun har erfart at det fungerer, og at det utgjør en forskjell i livene til de som blir kjent med programmet.

Marianne Fjetland

ICDP nettverkskonferanse – mai 2019 i Finland

ICDP nettverkskonferanse i mai 2019 i Finland
(Publisert:4. juni 2019)
ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annenhver år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferanse av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

Hanaholmen

Det var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

Tema for konferanse i år var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human beings is development» (2005). 

Du finner powerpointpresentasjoner fra konferansen her.  

Neste nordisk nettverkskonferanse holdes i 2021 i mai måned i Danmark.

Undervisningshefte fra Bufdir om oppdragervold – ICDP som en indirekte strategi for å hindre vold og fremme empati

I de senere årene har det vært et økt fokus på vold i nære relasjoner. Bakgrunnen for dette heftet var et prosjekt utført i tre bydeler i Oslo høsten 2012. Målsettingen for prosjektet var å forebygge vold blant utsatte grupper før overgrep skjer.

Dette undervisningsheftet fra Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) er utviklet for sertifiserte ICDP- veiledere som ønsker å jobbe med foreldregrupper der målsettingen er å fremme empati og dermed redusere eventuell vold. Vold er i denne sammenhengen begrenset til oppdragervold. Det forutsettes at veilederne som skal bruke dette heftet kjenner til både ICDP-håndboken for basisprogrammet og for minoritetsprogrammet.

Rom for frivillighet

Sofie Vilhelmsen er prosjektleder for «ROM for Frivillighet», og jobber som frivilligkoordinator Leksehjelp, Norsktrening og KOMPIS, i Akershus Røde Kors.

Sofie Vilhelmsen kan fortelle til ICDP Norge at Prosjektet ROM for frivillighet er et samarbeid mellom Linstow, Skedsmo kommune og Akershus Røde Kors angående etablering og koordinering av frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg.  

  • For Akershus Røde Kors er det første gang vi samarbeider med både kommune og næringsliv om et slik felles prosjekt, sier Vilhelmsen.

Hovedtanken bak prosjektet er å tilrettelegge for flerbruk av sentrale eiendomsarealer utenfor kjernetid eller når arealer står ledige, med hensikt å gi frivilligheten mulighet til å benytte seg av lokalene uten kostnad. Akershus Røde Kors startet opp høsten 2018 med en aktivitet, Røde Kors Leksehjelp for unge på ungdomsskole og videregående. Sofie Vilhelmsen forteller videre at denne våren   har de startet opp med to nye aktiviteter – nemlig Røde Kors GiBlod og ICDP-foreldreveiledningsgruppe.

  • Tilbud om ICDP-foreldreveiledningsgruppe i  regi av Akershus Røde Kors, er for oss et nytt tilbud og en ny aktivitet, så det er veldig spennende for oss, sier Sofie Vilhelmsen.

    Vi ønsker å bygge samarbeid mellom Skedsmo kommune, Linstow og Akershus Røde Kors, så frivillige aktiviteter og tilbud for sårbare grupper organiseres og koordineres mellom sentrale aktører på feltet.

Kommunen og Linstow inngår begge i styringsgruppen til prosjektet med viktig erfaring og kunnskap.

  • Som prosjektleder har jeg hatt møter med relevante instanser i kommunen vedr. ICDP, og de har vært veldig behjelpelige. Vi har samarbeidet med kommunen om å rekruttere frivillige ICDP veiledere, så det har fungert godt, sier Sofie Vilhelmsen.Det har vært viktig for oss å være et supplerende tilbud til de kommunale ICDP-foreldrekursene. Dette var grunnen til at vi ønsket målgruppen minoritetsforeldre til tenåringer, da vi etter møte med kommunen fikk kartlagt at denne målgruppen ofte ikke fikk tilbud om ICDP-kurs.

    Akershus Røde Kors og kommunen rekrutterer deltakere, og kommunen har vært behjelpelige med å sende invitasjon rundt til deres nettverk, sier en fornøyd Sofie Vilhelmsen.

Prosjektleder Vilhelmsen vil helt klart anbefale andre distrikter og lokalforeninger i Røde Kors til bredt samarbeide, f.eks. frivillighet, kommune og næringsliv.

  • I forhold til samarbeid om ICDP-foreldreveiledningskurs er dette noe som vi ønsker å evaluere før sommeren, hvor vi har gjennomført ICDP-kurset og innhentet erfaringer, avslutter Sofie Vilhelmsen.