Meny Lukk

Avholdte kurs og konferanser

Her kan du finne informasjon fra konferanser, kurs og seminarer som har vært avholdt, i tillegg til ressursmateriell som har vært benyttet til avholdte arrangement.

ICDP Norge seminar – om kvalitetssikring og kultursensitivitet, 14. april 2021

ICDP Norge har startet en seminarrekke for å kunne reflektere rundt forskjellige sider av det gode ICDP arbeidet som drives rundt om i hele Norge. Det første seminaret ble avhold som et webinar på Zoom. Rund 1000 stykker meldte sin interesse, og 158 deltok på webinaret.

Tittel og tema for dette webinaret er «Maktforhold i foreldreveiledning for flyktninger» - en casestudie ved Tonje Levernes Solberg

Programmet var som følger:

  1. Innledning ved Heidi Westborg Steel, styreleder i ICDP Norge
  2. Tonje Levernes Solberg presenterer sitt arbeide: «Maktforhold i foreldreveiledning for flykninger - en casestudie».
  3. Panelsamtale om «Hva kan vi lære av denne masteren?»  Ledet av Heidi Westborg Steel, ICDP Norge. Paneldeltagere: Halimo Ali Mohammed (Søndre Nordstrand) og Tine Barlien Ramstad (Bufetat /Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte).
  4. Oppsummering og avslutning

Les mer her.

ICDP-nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Oslo 23.-24. september 2020

Spisskompetansemiljø forebygging og foreldrestøtte (SKM) Bufetat Familievernkontorene Drammen-Kongsberg arrangerte ICDP-nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Oslo 23.-24. september 2020

Dette året fikk en valget om å delta med fysisk oppmøte (første dag) eller følge konferansen digitalt.

Den fysiske delen av årets nettverkskonferanse var på Thon Hotel Opera i Oslo, med dyktige foredragsholdere og viktige tema. Det ble gjort en del endringer i årets program som tilpasning til de nasjonale rådene knytte til smittevern som følge av korona-situasjonen.

På konferansens første dag, kunne du velge om du vil delta med fysisk oppmøte på Thon Hotel Opera i Oslo, eller følge konferansen digitalt ved streaming/direkteøverføring. Tema var ICDP sitt verdigrunnlag.

En av foredragsholderne var Helen Christie, som har vært og er en viktig bidragsyter i arbeidet med og utviklingen av ICDP, både i Norge og internasjonalt. Se i program for omtale av alle foredragsholderne.

Konferansens andre dag, ble gjennomført digitalt ved streaming /videomøte.
Tema var utviklingsarbeid som skjer i ICDP.

ICDP-trenerkonferanse 2019 i Trondheim
(Publisert 11. oktober 2019)
Spisskompetansemiljø (SKM)for foreldrestøtte inviterte til ICDP-trenerkonferanse 2019 i Trondheim. Konferansen ble avholdt 24. og 25. september på Radisson Blue Royal Garden idyllisk plassert ved Nidelven i Trondheim. 120 deltakere var samlet disse dagene.

Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland 2019
(Oppdatert 3. juni 2019)

Nordisk ICDP nettverkskonferansen ble avholdt ved Hanaholmen i Esbo, like utenfor Helsingfors i Finland 9.-10. mai i år. Tema for konferansen var Lekfullhet och Kroppslighet.

Konferansens forelesere var barnepsykiater Jukka Mäkelä, barnepsykiater og ekspert hos THL (Institutt for helse og helse Velferd) med positiv oppvekst og motvirkning av barnemishandling som spesielle områder.

Han talte om Lekens kroppsliga väsen: Hur vårt nervsystem möjliggör och drar nytta av upprymd gemenskap.

Cecilia Waldekranz, psykolog og psykoterapeut hadde et kroppsorientert fokus i Berätta med en gest, som var hennes tale om hvordan vi ved å bruke vår kropp en lekfull måte, kan utforske nye måter å forholde seg til oss selv og andre. Hun ledet også et parallelt verksted med samme tema.

Hanaholmen

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)
(Oppdatert 16. oktober 2018)

Her er ICDP Norge representert fra venstre: Marianne Fjetland,
Wenche Undrum, Eli Østberg Baardseth
og Lars Semmerud. 

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat 26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP trenere.

Nettverkskonferansen ble åpnet av Harald Holm Nilssen, leder for Spisskompetanse miljøet (SKM).

Tomas Hemstad og Ragnhild Risholm fra SKM informerte om status på ICDP-arbeidet i Norge. Videre innledet Annette Johannessen (SKM) om «Gruppeprogram og kurs for foreldre – hvem virker det for?»

Kåre S. Olafsen foreleste om Barns medfødte temperament. Kåre S. Olafsen har doktorgrad tidlig intervensjon, og er psykologspesialist. Han arbeider som barnevernforsker ved RBUP Øst og Sør, med foreldreveiledning som spesialfelt.

Sophie Havighurst snakket om Barns emosjonelle utvikling/Tuning in to Kids. Sophie Havighurst er utdannet klinisk psykolog og jobber som forsker og foreleser ved Universitetet i Melbourne og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Sophie er en av grunnleggerne av foreldreprogrammet Tuning in to Kids (TIK).

Grete Flakk informerte om Bufdir og Kvalitetssikring av veilederopplæringen.

Gun-Mette Brandsnes Røsand (Folkehelseinstituttet)informerte om status og veien videre vedrørende Effektstudien av ICDP.  

ICDP Norge lanserte ny hjemmeside på konferansen. I tillegg ble det informert om ICDP Norges arbeid.  

Powerpointer/lysbildepresentasjoner fra samlingen kan lastes ned her