Avholdte kurs og konferanser

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)
(Oppdatert 16. oktober 2018)

Her er ICDP Norge representert fra venstre: Marianne Fjetland,
Wenche Undrum, Eli Østberg Baardseth
og Lars Semmerud

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat 26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP trenere.

Nettverkskonferansen ble åpnet av Harald Holm Nilssen, leder for Spisskompetanse miljøet (SKM).

Tomas Hemstad og Ragnhild Risholm fra SKM informerte om status på ICDP-arbeidet i Norge. Videre innledet Annette Johannessen (SKM) om «Gruppeprogram og kurs for foreldre – hvem virker det for?»

Kåre S. Olafsen foreleste om Barns medfødte temperament. Kåre S. Olafsen har doktorgrad tidlig intervensjon, og er psykologspesialist. Han arbeider som barnevernforsker ved RBUP Øst og Sør, med foreldreveiledning som spesialfelt.

Sophie Havighurst snakket om Barns emosjonelle utvikling/Tuning in to Kids. Sophie Havighurst er utdannet klinisk psykolog og jobber som forsker og foreleser ved Universitetet i Melbourne og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Sophie er en av grunnleggerne av foreldreprogrammet Tuning in to Kids (TIK).

Grete Flakk informerte om Bufdir og Kvalitetssikring av veilederopplæringen.

Gun-Mette Brandsnes Røsand (Folkehelseinstituttet)informerte om status og veien videre vedrørende Effektstudien av ICDP.  

ICDP Norge lanserte ny hjemmeside på konferansen. I tillegg ble det informert om ICDP Norges arbeid.  

Powerpointer/lysbildepresentasjoner fra samlingen kan lastes ned her

ICDP Norge 2019