Meny Lukk

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)

Informasjon om samarbeidet mellom ICDP Norge og Bufdir.


Bufdir har siden 2006 vært ansvarlig for implementering av programmet i Norge. Ansatte i ulike kommunale tjenester får tilbud om opplæring og sertifisering i programmet via Bufdir og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) for å kunne benytte det i veiledning av foreldre og andre omsorgsgivere. Målet er å kunne gi tilbud om veiledning til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Bufdir har etter avtale med ICDP og dets rettighetshavere rett til selvstendig bruk, implementering og videreutvikling av programmet, og samarbeider med ICDP Norge, spesielt når det gjelder fagutviklingen. Les mer om Bufdir og ICDP.

ICDP Norge 2021