Meny Lukk

Bruksområder

Hvor brukes ICDP?

  • Som en integrert del i primærhelsetjeneste der forebyggende informasjon og bevisstgjøring av omsorgspersoner vurderes som viktig.
  • I  barnehagen for å berike og utvikle samspill. Førskolelærere og assistenter kan gjennom dette programmet bli bevisst på kvaliteten av omsorgen og på det samspillet som er nødvendig for barnets følelsesmessige stabilitet, tilknytning og utvikling av ferdigheter. 
  • I  forebyggende barneverntiltak for å hjelpe foreldre til å hente fram egne ressurser i omsorgen for barna sine.
  • For lærere i grunnskolen for å skape et godt klima i klasserommet og å skape et godt samspill mellom den enkelte lærer og elev, som grunnlag for et godt læringsmiljø.
  • I trening av omsorgsgivere i institusjoner for barn, for å gjøre omsorgsgiverne bevisst på barnas spesifikke psykososiale behov. Dette gjelder både barn under omsorg av barnevernet og barn med funksjonshemninger.
  •  I utvikling av minimumsstandarder for menneskelig omsorg for barn som rammes når  krisesituasjoner inntreffer: barn som er plassert i leirer eller institusjoner grunnet krig, utvandring, katastrofer, misbruk og traumer, eller forlatte gatebarn.
ICDP Norge 2021