«Call for papers»

Inbjudan att sända in forskningsbidrag till ICDP nordisk nätverksträff den 9-10 maj 2019 i Esbo (Hanaholmen)
(4. oktober 2018)

ICDP-Nordens styrelse bjuder härmed in till att sända in bidrag att presentera under den första dagen av ICDP:s Nätverksträff, den 9 maj 2019.

Förslag på presentationer
En del av nätverksträffens agenda är att informera om ICDP genom att ge utrymme för aktuella forskningsseminarier. Syftet med dessa är att utbyta systematiserade erfarenheter av ICDP i de nordiska länderna, erfarenheter som både forskare och de som praktiserar programmet kan dra nytta av. Vi önskar ett brett spektrum av forsknings- och utvecklingsprojekt och inviterar därför ICDP-vägledare, utbildare, studenter och forskare att sända in sina förslag.

Vi ber om en kort beskrivning av ämnet. Tid för presentationerna kommer att vara 25 minuter, inklusive tid för diskussion.

Konferensspråk är skandinaviska, engelska och finska. Information om forskningsdelen publiceras på ICDP Finlands hemsida (www.icdp.fi) när hela programmet är klart, troligtvis i början av april 2019.

För dem vars presentation accepteras är avgiften för konferensen enbart priset för måltiderna 114€ (inkluderar festmiddag).

Sänd in ditt bidrag (en kort beskrivning av ämnet), senast den 30 november 2018, till din lokala ICDP-organisation:

ICDP i Norge
Grete Flakk, epost: grete.flakk@bufdir.no
ICDP NORGE, epost: icdpnorge@icdp.no

Utöver en kort beskrivning av det du önskar att presentera ber vi dig därtill uppge följande information:

  • Namn
  • Yrkesroll (Student, forskare, ICDP-vägledare osv)
  • Arbetsplats
  • Land
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Kort yrkes-/ ICDP-biografi (max 100 ord)
  • Titel på presentationen
  • Sammanfattning av presentationen (max 500 ord)
  • Eventuella tekniska krav (projektor, video etc.)

ICDP i Sverige
Paul Bergman, epost: paul@icdp.se
Malin Ryen, epost: malin.ryen@gmail.com


ICDP i Danmark
Anne Linder, epost: annelinder@danskcenterfor-icdp.dk
Annette Root, epost: annette@relationspsykologi.dk
Margit Margrethe Nielsen, epost: MMN@ucnact2learn.dk


ICDP i Finland
Klara Schauman-Ahlberg, epost: klara@icpd.fi

Har du frågor så vänd dig till din lokala representant eller till Klara Schauman-Ahlberg från ICDP Finland, klara@icpd.fi

Med vänlig hälsning,

Finländska konferensplaneringsgruppen å ICDP Nordens vägnar