Meny Lukk

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger - Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål

"Tema Morsmål ønsker med disse sidene å formidle veiledning, tips og råd som kan bidra til å støtte foreldre i møte med sine barn. Aktuelle områder vi vil fokusere på er språk og flerspråklighet, læring knyttet til lesing, skriving og matematikk."

Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer

Publisert iNettressurs, Tips/ressurs/verktøy