Meny Lukk

Verktøykasse for omsorgsgivere med barn med nedsatt funksjonsevne

ICDP som metode for veiledning av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser


I 2014/2015 tok Bufdir initiativ til å gjennomføre en veilederopplæring for ansatte ved Haug skole og ressurssenter i Bærum for å styrke erfaringsgrunnlaget ytterligere. Prosjektet ble finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Opplæringen ble gjennomført av Hilde Tørnes og Berit Helene Johnsen.

Rapport: ICDP veilederopplæring: Fordypning med fokus på omsorgsgivere til barn med funksjonsnedsettelser og spesielle behov (Tørnes og Johnsen 2017). I rapporten er det også tatt med beskrivelse og erfaringer fra to veilederopplæringer av ansatte som arbeidet med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser i Ringsaker kommune og Oslo kommune.

ICDP som metode for veiledning av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser
ICDP-stiftelsen søkte om midler fra Barne- og familiedepartementet til gjennomføring av pilotprosjekt for å tilpasse ICDP til familier til barn med funksjonsnedsettelser. De øvrige midlene ble innvilget i 2007. Prosjektet var forankret i Strategiplan for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne (2005). Prosjektet ble gjennomført i 2006-2007 med Hilde Tørnes som prosjektleder.

 

ICDP Norge 2021