Meny Lukk

Forskning

ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).

Aktuell sak: Rekruttering til effektstudien av ICDP

Annen relevant forskning: Evalueringsrapport fra 2011

Artikler og rapporter skrevet, som tar utgangspunkt i ICDP-forskning gjort i Norge, kan blant annet være nyttige for veiledere og trenere. 

Forskningsartikler publisert i journaler på nett

European Journal of Developmental Psychology: 

  • Skar, A-M. S., von Tetzchner, S., Clucas, C., & Sherr, L. (2015). The long-term effectiveness of the International Child Development Programme (ICDP) implemented as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 12(1), 54–68. doi:10.1080/17405629.2014.950219
  • Sherr, L., Skar, A-M. S., Clucas, C., von Tetzchner, S., & Hundeide, K. (2014). Evaluation of the International Child Development Programme (ICDP) as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 11(1), 1–17. doi:10.1080/17405629.2013.793597

Artikler som krever tilgang

Med VPN kan du laste og lese artikler for trenere og veiledere. VPN omdirigerer tilkoblingen din til internett gjennom en ekstern server drevet av en VPN-leverandør. Du som er student ved Universitet i Oslo kan få tilgang til VPN her.

For studenter/ansatte ved læresteder for høyere utdanning som har tilgang via VPN:

  • Skar, A-M. S., von Tetzchner, S., Clucas, C., & Sherr, L. (2014). Paradoxical correlates of a parenting programme in prison – counter-productive intervention or first signs of responsible parenthood? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15(1), 35–54. doi:10.1080/14043858.2014.898981

 Sage journals – The family journal:

  • Clucas, C., Skar, A-M. S., Sherr, L., & von Tetzchner, S. (2014). Mothers and fathers attending the International Child Development Programme in Norway. The Family Journal, 22(4), 409–418. doi:10.1177/1066480714533640
ICDP Norge 2020