Meny Lukk

Forskning

Artikler og rapporter, som tar utgangspunkt i ICDP-forskning, kan være nyttige for veiledere og trenere. 

Grupper søkes til ICDP-effektstudien– rekruttering ut september 2020
(Publisert 19. mai 2020)

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag av Bufdir siden 2017 rekruttert ICDP-grupper til en effektstudie av standardversjonen av ICDP-foreldreveiledning. Studien vil bli den første RCT-effektstudien (Randomisert kontrollert undersøkelse) av ICDP i Norge, og sikter på å få data fra minst 400 barn. 

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

På grunn av COVID-19 har studiens rekrutteringsperiode blitt forlenget til og med september 2020. Vi oppfordrer veiledere til å melde inn grupper i studien, ved å ta kontakt med icdp-post@fhi.no. For å delta må du enten ha blitt sertifisert veileder i løpet av de siste 2 årene, delta med en selvtreningsgruppe, eller så må du/den du skal drive gruppe med ha deltatt på Bufdirs oppfriskningssamling i forbindelse med studien.

Studiedeltagelse honoreres med universalgavekort til veiledere og deltagere. Mer informasjon om studien finnes på FHIs studiehjemmeside. ICDP-studien er forventet avsluttet i 2021, og er ledet av Idunn Brekke (prosjektleder) og Eia Elena Skjønsberg (rådgiver) ved avdeling for Barns helse og utvikling, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet.

Annen relevant forskning: Evalueringsrapport fra 2011

Forskningsartikler publisert i journaler på nett

European Journal of Developmental Psychology: 

  • Skar, A-M. S., von Tetzchner, S., Clucas, C., & Sherr, L. (2015). The long-term effectiveness of the International Child Development Programme (ICDP) implemented as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 12(1), 54–68. doi:10.1080/17405629.2014.950219
  • Sherr, L., Skar, A-M. S., Clucas, C., von Tetzchner, S., & Hundeide, K. (2014). Evaluation of the International Child Development Programme (ICDP) as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 11(1), 1–17. doi:10.1080/17405629.2013.793597

Artikler som krever tilgang

Med VPN kan du laste og lese artikler for trenere og veiledere. VPN omdirigerer tilkoblingen din til internett gjennom en ekstern server drevet av en VPN-leverandør. Du som er student ved Universitet i Oslo kan få tilgang til VPN her.

For studenter/ansatte ved læresteder for høyere utdanning som har tilgang via VPN:

  • Skar, A-M. S., von Tetzchner, S., Clucas, C., & Sherr, L. (2014). Paradoxical correlates of a parenting programme in prison – counter-productive intervention or first signs of responsible parenthood? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15(1), 35–54. doi:10.1080/14043858.2014.898981

 Sage journals – The family journal:

  • Clucas, C., Skar, A-M. S., Sherr, L., & von Tetzchner, S. (2014). Mothers and fathers attending the International Child Development Programme in Norway. The Family Journal, 22(4), 409–418. doi:10.1177/1066480714533640
ICDP Norge 2021