Meny Lukk

Aktuelt

ICDP nettverkskonferanse – mai 2019 i Finland
(Publisert: juni 2019)
ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annenhvert år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferansen av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

Det var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

Tema for konferansen i år var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human beings is development» (2005). Powerpointpresentasjoner fra konferansen er blitt publisert her.

Neste nordisk nettverkskonferanse holdes i 2021 i mai måned i Danmark.

Informasjonsfilm om ICDP-huset fra Bufdir
(Publisert 8. april 2019)

BESTILLING AV DELTAKERBEVIS
(publisert 30. januar 2019)

Nytt år med oppstart av mange nye ICDP-veiledningsgrupper. ICDP NORGE ønsker alle lykke til!

Vi minner om:

ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:

icdp@bufetat.no

Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.

Spørreundersøkelse til alle ICDP-veiledere
(Publisert 23. november 2018)

Bufetat, ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte, har overtatt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt ansvar for administrasjon og implementering av ICDP i Norge. En av våre oppgaver er å ha oversikt over sertifiserte veiledere som igjen kan holde ICDP foreldregrupper.

Spisskompetansemiljøet har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle sertifiserte veiledere, for å få oppdatert kontaktinformasjon, vite hvem som er aktive / passive veiledere og ha oversikt over hvor mange ICDP grupper som holdes i Norge.

Hvis du er sertifisert ICDP veileder, men ikke har mottatt e-post med denne undersøkelsen, ønsker vi at du gir beskjed om dette på e-post ICDP@bufetat.no

ICDP Norge 2021