Meny Lukk

Aktuelt

ICDP-trenerkonferanse 2019 i Trondheim
(Publisert 11. oktober 2019)
Spisskompetansemiljø (SKM)for foreldrestøtte inviterte til ICDP-trenerkonferanse 2019 i Trondheim. Konferansen ble avholdt 24. og 25. september på Radisson Blue Royal Garden idyllisk plassert ved Nidelven i Trondheim. 120 deltakere var samlet disse dagene.

BARNS SØVN OG UTVIKLING
(Publisert 5. september 2019)
For lite søvn forhindrer sunn kognitiv utvikling og leder raskt til mer gråt og konflikt, skriver kronikkforfatterne, Tom Rune Fløgstad og Grete Helle. Både barn og voksne trenger tilstrekkelig søvn, og tilstrekkelig søvn er gjerne mer enn vi liker å tro. Når vi sover har hjernen vår sluppet kontakten med omverdenen, blodtrykket vårt synker, kroppstemperaturen blir lavere og både hjerte- og lungefunksjonene går saktere. Samtidig holder hjernen på med en «storrengjøring». Les mer om dette på NRK's nettsider

Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence
(Publisert 29.8.2019)
Å ha blitt utsatt for vold i barndommen har konsekvenser på lang sikt. Det gjelder ikke bare for helse, men også for sosiale relasjoner. Særlig hvis andre trekker seg vekk når de får vite om volden kan den voldsutsatte oppleve skam og barrierer mot å søke støtte hos andre.

Les mer om forskningen til Marianne Skogbrott Birkeland, Mia Myhre og Siri Thoresen, publisert på sidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

ICDP nettverkskonferanse - mai 2019 i Finland
(Publisert: juni 2019)
ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annenhvert år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferansen av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

Det var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

Tema for konferansen i år var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human beings is development» (2005). Powerpointpresentasjoner fra konferansen er blitt publisert her.

Neste nordisk nettverkskonferanse holdes i 2021 i mai måned i Danmark.

UNGDOM, KJØNN, OG FRITID - NOVA-Rapport 6/19
(Publisert 27.6.2019)
Forskere fra NOVA, OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden.
Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdomsorganiserte og i uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knyttet til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i endring, med intervjuer av 81 ungdommer fra ulike steder i Norge. Rapporten viser at det er tydelige kjønnede mønstre i unges valg av fritidsaktiviteter. Med unntak av sosiale medier, holder gutter og jenter sjelden på med aktiviteter sammen med noen av det motsatte kjønn. Dette gjelder både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det er nesten bare gutter som sier de ønsker å satse på sin idrett. De guttene som er minst aktive, ser ut til å slite mest. 
Les NOVA-rapporten her.  

Bør alle foreldre gjøre som Charlotte og Roger – gå på kurs for å bli bedre mødre og fedre?
(Publisert 9. juni 2019)

  • Foreldre har iboende det som trengs for å være gode mødre og fedre, det er derfor foreldreveiledning er så effektivt, mener Ragnhild Båtsvik Risholm. (Barne-, ungdoms- og familieetatens spisskompetansemiljø for forebygging og foreldrestøtte)

I dette møtet med Roger og Charlottes familie settes det fokus på foreldreveiledning og foreldrekurs. Temaer som ros, grensesetting og følelser aktualiseres. Les mer her.

VIKTIG – KOM IGJEN - SISTE SJANSE!
(Publisert 7. juni 2019)
(Oppdatert 21. juni 2019)
Folkehelseinstituttet er i sluttspurten med rekruttering til effektstudien av ICDP. Dette er en svært viktig studie, som forhåpentligvis vil kunne si noe om at ICDP har god effekt på foreldre – og på barns oppvekstmiljø. Mange av dere har allerede deltatt i studien - veldig bra! FHI trenger fortsatt en del deltakere for å få nok til å kunne få et resultat en kan stole på. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste: Har du planlagt å starte foreldregruppe i standardversjonen i høst? Gi beskjed så snart som mulig! Vet du ikke helt? Kom igjen og gjør en innsats – det vil lønne seg!! -Mange har allerede deltatt på oppfriskningssamling og er klare til å delta i studien. For deg som ikke har deltatt, vil det bli arrangert en SISTE OPPFRISKNINGSSAMLING. Tidspunktet for oppfriskningssamlingen er 14. og 15. oktober. Da har du en unik sjanse til å få frisket opp ICDP-kunnskapen din, samtidig som du gjør en viktig samfunnsinnsats 😊. Invitasjon med påmelding kommer på epost, men meld gjerne fra på icdpeffektstudie@bufdir.no om at du ønsker å få invitasjon!

Et iakttatt foreldreskap
Ny rapport fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA)
 
(Publisert 3. juni 2019)

Rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og bygger på intervjuer med 32 minoritetsforeldre med ulike forutsetninger og posisjoner i det norske samfunnet. Utvalget inkluderer flyktninger som har kommet til Norge enten i løpet av barndommen eller som voksne, andregenerasjons innvandrere, nyankomne arbeidsinnvandrere og majoritetsnorske medlemmer av kristne trossamfunn som står utenfor den norske kirke. Rapporten tar for seg spørsmål rundt foreldreidealer, generasjonsendring og verdier i konflikt. Den diskuterer også hvordan nabolag – samt religiøst og etnisk baserte nettverk – får betydning for foreldreskapet, erfaringer med hjelpeapparatet og begrensninger og muligheter når det gjelder tilhørighet til majoritetssamfunnet. Last ned eller kjøp rapport her.

Ungdoms digitale virkelighet gir mindre rom for å prøve og feile
(Publisert 3. mai 2019)
Man kan ikke ta mobilen fra barna, men det er viktig at foreldre involverer seg i barnas digitale liv. Dagens ungdom har vokst opp med at enhver liten hendelse fotograferes og deles på nettet. Ikke så rart da at den første store kjærligheten og utprøving av seksualitet foreviges. Men hvis disse bildene ender opp i ulike sosiale medier, kan skammen bli ekstra stor fordi man selv valgte å dele det første bildet – med den man stolte mest på i hele verden.

Per Hellevik er stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og disputerer om kort tid med sin avhandling om digital vold, med særlig fokus på vold mellom tenåringskjærester. Les mer på NKVTS

Rom for frivillighet 
(Publisert 23. april 2019)
I 2017 publiserte Røde Kors en rapport om de største humanitære utfordringer som Norge stod overfor, hvorav det tydelig fremgikk at barn og unge var i en spesiell sårbar situasjon. Akershus Røde Kors har ofte erfart at det er et stort ønske i lokalsamfunnet for frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Men mangel på lokaler ofte umuliggjør dette. ‘ROM for Frivillighet’ kom med en løsning på denne utfordringen. Prosjektet har etablert aktiviteter i trygge lokaler og bidrar dermed til forebyggende arbeid.

  • En av aktivitetene er ICDP-foreldreveiledningsgruppe med foreldre med ungdom, sier Sofie Vilhelmsen (les mer her).

Informasjonsfilm om ICDP-huset fra Bufdir
(Publisert 8. april 2019)

Ny treneropplæring for høsten 2019
(Publisert 8. april 2019)
Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte inviterer til årets treneropplæring i ICDP. Opplæringen vil holdes på Scandic Victoria Hotel i Oslo med oppstart 28. august til og med 30. august 2019.

Bufetat har fått oppgaven å tilby den årlige opplæringen av trenere i ICDP. Bufetat skal bygge opp sitt trenerkorps for å styrke familievernets forebyggende arbeid i samarbeid med kommunene. Les mer, og meld deg på.

Ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress:
Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen
(Publisert 21. mars 2019)
Hvordan går det med unge som var utsatt for vold i oppveksten? Les om dette her

BESTILLING AV DELTAKERBEVIS
(publisert 30. januar 2019)

Nytt år med oppstart av mange nye ICDP-veiledningsgrupper. ICDP NORGE ønsker alle lykke til!

Vi minner om:

ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:

icdp@bufetat.no

Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.

Spørreundersøkelse til alle ICDP-veiledere
(Publisert 23. november 2018)

Bufetat, ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte, har overtatt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt ansvar for administrasjon og implementering av ICDP i Norge. En av våre oppgaver er å ha oversikt over sertifiserte veiledere som igjen kan holde ICDP foreldregrupper.

Spisskompetansemiljøet har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle sertifiserte veiledere, for å få oppdatert kontaktinformasjon, vite hvem som er aktive / passive veiledere og ha oversikt over hvor mange ICDP grupper som holdes i Norge.

Hvis du er sertifisert ICDP veileder, men ikke har mottatt e-post med denne undersøkelsen, ønsker vi at du gir beskjed om dette på e-post ICDP@bufetat.no