Meny Lukk

ICDP huset

ICDP-huset er en modell som symboliserer de tre dialogene i ICDP.

ICDP-huset er en modell for hvordan en kan presentere de viktigste elementene i samspillet mellom barn og omsorgsgivere. 

Det første vi må gjøre når vi skal bygge et hus er å skaffe en tomt. ICDP trekker paralleller fra å ha en solid grunn til å sette huset på, til at all god omsorg for barn må forankres i et positivt syn på barnet. 
Husets støttestilas symboliserer barnets omsorgsgivere og deres viktige støtte/assistanse til barnet. Hvordan denne assistansen skjer er viktig for barnets utvikling av forståelse og mestring. Stillaset justeres kontinuerlig, og tas gradvis ned etter hvert som huset reises.

Grunnmuren symboliserer den emosjonelle. Uten en solid grunnmur vil et hus være sårbart for belastninger. Det samme gjelder for barnet. Utviklingen av trygghet og tillit skjer gjennom den emosjonelle dialogen. Grunnmuren har 4 byggesteiner, en for hvert av temaene i den emosjonelle dialogen. Etasjene i huset symboliserer de 3 teamene i den meningsskapende dialogen. Målsetningen med dialogen er å berike barnets kognitive forståelse av verden, og styrke barnets evne til å lære.

Etasjene bygger på hverandre og har vindu mot verden der virkeligheten beskrives og forklares for barnet. Taket symboliserer den regulerende dialogen og dens 4 underelementer. Det er viktig at omsorgsgivere hjelper barnet til regulering av handling og selvkontroll, for at barnet skal utvikle forståelse og handlinger som gjør det i stant til å til den sosiale virkeligheten. Taket hviler på etasjene, som står på en solid grunnmur og en god tomt. Det positive synet på barnet er grunnlaget. Den emosjonelle og den meningsskapende dialogen legger videre grunnlaget for en god relasjon og forståelse av verden, og skaper slik en god forutsetning for den regulerende dialogen. 

ICDP Norge 2021