Meny Lukk

ICDP i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

ICDP i introduksjonsprogrammet for flyktninger bosatt i Norge.
E
n pilot-intervensjon

Prosjektet beskriver 3 målsetninger og erfaringer:

1. hvordan ICDP kan integreres som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger

2. hvordan opplæring i ICDP av ansatte som jobber på introprogrammet fungerer

3. på hvilken måte ICDP som foreldreveiledning gir flyktningene forståelse for og redskaper til å styrke samspillet med sine barn i en utfordrende 
   etablerings- og integreringssituasjon.

Prosjektet er gjennomført i regi av Bufdir (Barne- og familiedirektoratet) i samarbeid med IMDI (Integrerings- og mangfolds direktoratet).

ICDP Norge 2021