Kurs og konferanser

Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland mai 2019

Tema for konferansen blir  «Lekfullhet och Kroppslighet». ICDP Finland vil sende ut invitasjon til konferansen med utfyllende program i januar 2019. 

ICDP Finland kommer også til å sende ut et Call for papers i oktober 2018. Er du en av de som ønsker å sende inn til Call for papers? ICDP ønsker å dele med Norden mye av det gode ICDP arbeidet som gjøres i Norge. Vi oppfordrer deg som har forskningsbidrag om å sende inn til Call for papers så snart som mulig. Bidrag kan sendes til:  icdpnorge@icdp.no

Nordisk ICDP nettverkskonferanse er en fin arena til å treffe nordiske ICDP kollegaer. Der vil du få utveksle erfaringer, faglig påfyll, og sosialt samvær.

Sett av dagene 9.-10.5.2019. 

Vi håper vi blir en stor ICDP-gjeng.

ICDP Norge 2018