Meny Lukk

Filmer

Film: Når verden oppleves usikker 

IMDI bevilget i 2020 midler for å nå ut med informasjon om covid 19. I den forbindelse lagde ICDP Norge videoen «Når verden oppleves usikker» i samarbeid med Cynergi Film & TV.  ICDP Norge har i ettertid lagt til arabisk og somalisk tale på filmen. I videoen knyttes ICDP sine tre dialoger og åtte temaer for godt samspill mellom voksne og barn, til hva barn trenger når verden rundt dem oppleves usikker.

Videoen er her med tale på somali, arabisk med engelske undertekster og på norsk med norsk og engelsk undertekst.

Video på norsk språk - Norwegian version

Video på norsk med engelsk undertekst. 

Version with English subtitles.

Video på arabisk språk og med engelsk undertekst.

Version in Arabic language with English subtitles. 

Video på somalisk språk og med engelsk undertekst.

Version in Somali language with English subtitles

Film: Råd til foreldre med barn og unge i disse koronatider

I krisesituasjoner kan foreldrerollen være ekstra utfordrende. I denne spesielle situasjonen trenger vi foreldre å bli styrket i troen på at vi også nå kan ivareta barna våre på en god måte.

ICDP Norge har med bakgrunn i dette lagd videoen og en veileder med: «Tips til foreldre som har barn og ungdom i disse Koronatider». Tipsene tar utgangspunkt i ICDP sine 8 tema for godt samspill. Tipsene er laget for omsorgsrollen under korona-pandemien.

 

Videoen ble laget av ICDP Norge april 2020 i forbindelse med at korona-pandemien slo til. Det er på en måte forløperen til Når verden oppleves usikker (When the world feels insecure) som ble produsert senere i 2020. 

Film fra Bufdir: ICDP-foreldreveiledning

 

 

Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre.
ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.

Film: ICDP-huset

ICDP-huset er en modell for hvordan en kan presentere de viktigste elementene i samspillet mellom barn og omsorgsgivere. 

Det første vi må gjøre når vi skal bygge et hus er å skaffe en tomt. ICDP trekker paralleller fra å ha en solid grunn til å sette huset på, til at all god omsorg for barn må forankres i et positivt syn på barnet. 
Husets støttestilas symboliserer barnets omsorgsgivere og deres viktige støtte/assistanse til barnet. Hvordan denne assistansen skjer er viktig for barnets utvikling av forståelse og mestring. Stillaset justeres kontinuerlig, og tas gradvis ned etter hvert som huset reises.

Grunnmuren symboliserer den emosjonelle. Uten en solid grunnmur vil et hus være sårbart for belastninger. Det samme gjelder for barnet. Utviklingen av trygghet og tillit skjer gjennom den emosjonelle dialogen. Grunnmuren har 4 byggesteiner, en for hvert av temaene i den emosjonelle dialogen. Etasjene i huset symboliserer de 3 teamene i den meningsskapende dialogen. Målsetningen med dialogen er å berike barnets kognitive forståelse av verden, og styrke barnets evne til å lære.

Etasjene bygger på hverandre og har vindu mot verden der virkeligheten beskrives og forklares for barnet. Taket symboliserer den regulerende dialogen og dens 4 underelementer. Det er viktig at omsorgsgivere hjelper barnet til regulering av handling og selvkontroll, for at barnet skal utvikle forståelse og handlinger som gjør det i stant til å til den sosiale virkeligheten. Taket hviler på etasjene, som står på en solid grunnmur og en god tomt. Det positive synet på barnet er grunnlaget. Den emosjonelle og den meningsskapende dialogen legger videre grunnlaget for en god relasjon og forståelse av verden, og skaper slik en god forutsetning for den regulerende dialogen. 

ICDP Norge 2022