Meny Lukk

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk

Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk.

Se også:

International Caregiver Development Programme: ICDP-gruppe gjennomført på Furusethjemmet i Oslo

ICDP (International caregiver development programme) tilbys til ansatte i sykehjem for at de skal få en tydeligere og tryggere faglig stemme og økt arbeidsglede. Og i tillegg en større bevissthet om betydningen av god kommunikasjon for et smidigere og fruktbart samspill med beboere.

På bildet: Eli, Mona, Bente, Mette, Devaki, Medwin og Ann-Kristine. En takk til alle for 8 engasjerende møter!