Meny Lukk

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger - Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål

"Tema Morsmål ønsker med disse sidene å formidle veiledning, tips og råd som kan bidra til å støtte foreldre i møte med sine barn. Aktuelle områder vi vil fokusere på er språk og flerspråklighet, læring knyttet til lesing, skriving og matematikk."

Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer

Rekruttering til effektstudien av ICDP

VIKTIG – KOM IGJEN - SISTE SJANSE!
(Publisert 7. juni 2019)
(Oppdatert 21. juni 2019)
Folkehelseinstituttet er i sluttspurten med rekruttering til effektstudien av ICDP. Dette er en svært viktig studie, som forhåpentligvis vil kunne si noe om at ICDP har god effekt på foreldre – og på barns oppvekstmiljø. Mange av dere har allerede deltatt i studien - veldig bra! FHI trenger fortsatt en del deltakere for å få nok til å kunne få et resultat en kan stole på. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste: Har du planlagt å starte foreldregruppe i standardversjonen i høst? Gi beskjed så snart som mulig! Vet du ikke helt? Kom igjen og gjør en innsats – det vil lønne seg! -Mange har allerede deltatt på oppfriskningssamling og er klare til å delta i studien. For deg som ikke har deltatt, vil det bli arrangert en SISTE OPPFRISKNINGSSAMLING. Tidspunktet for oppfriskningssamlingen er 14. og 15. oktober. Da har du en unik sjanse til å få frisket opp ICDP-kunnskapen din, samtidig som du gjør en viktig samfunnsinnsats ?. Invitasjon med påmelding kommer på epost, men meld gjerne fra på icdpeffektstudie@bufdir.no om at du ønsker å få invitasjon!

Tidligere styre i ICDP Norge

I slutten av mai 2019, ble det valgt nytt styre i ICDP Norge.

Det forrige styret i ICDP Norge bestod fram til mai 2019 av :

Marianne Fjetland (leder)

Berit Helene Johnsen

Eli Østberg Baardseth

Lars Semmerud

Narges Pourzia

Elsa Døhlie

Elisabeth Hellzén

Helen Johnsen Christie

Wenche Undrum (administrasjonskonsulent)

Styreleder:

Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning blant annet i Flerkulturell pedagogikk og flekulturell forståelse. Hun er ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere som skal veilede både etnisk norske foreldre, og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland har holdt flere ICDP veilederutdanninger i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener- og veilederutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og informasjonsmøter om ICDP forskjellige sammenhenger. 

Fjetland er ansatt som leder for ICDP i Stavanger kommune, der hennes ansvarsområde er å spre informasjon om ICDP, utdanne ansatte i Stavanger kommune til ICDP veiledere, samt å implementere ICDP i virksomheter i Stavanger kommune.

Marianne sier at hun ser på seg selv som reisende i "godt samspill", og hun er stadig på farten for å spre kunnskap om ICDP. Hun brenner for ICDP fordi hun har erfart at det fungerer, og at det utgjør en forskjell i livene til de som blir kjent med programmet.

Marianne Fjetland

ICDP nettverkskonferanse – mai 2019 i Finland

ICDP nettverkskonferanse i mai 2019 i Finland
(Publisert:4. juni 2019)
ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annenhver år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferanse av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

Hanaholmen

Det var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

Tema for konferanse i år var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human beings is development» (2005). 

Du finner powerpointpresentasjoner fra konferansen her.  

Neste nordisk nettverkskonferanse holdes i 2021 i mai måned i Danmark.

Undervisningshefte fra Bufdir om oppdragervold – ICDP som en indirekte strategi for å hindre vold og fremme empati

I de senere årene har det vært et økt fokus på vold i nære relasjoner. Bakgrunnen for dette heftet var et prosjekt utført i tre bydeler i Oslo høsten 2012. Målsettingen for prosjektet var å forebygge vold blant utsatte grupper før overgrep skjer.

Dette undervisningsheftet fra Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) er utviklet for sertifiserte ICDP- veiledere som ønsker å jobbe med foreldregrupper der målsettingen er å fremme empati og dermed redusere eventuell vold. Vold er i denne sammenhengen begrenset til oppdragervold. Det forutsettes at veilederne som skal bruke dette heftet kjenner til både ICDP-håndboken for basisprogrammet og for minoritetsprogrammet.