Prosjekter

Fedre i nære relasjoner
Familie- og læringssenteret i Bydel Grorud i Oslo samarbeidet med ICDP-Norge om gjennomføringen av prosjektet «Fedre i nære relasjoner». Bydel Grorud etablerte kontakt med bydelene Stovner og Alna for å gjennomføre fire fedregrupper, som hver skulle ledes av en mannlig og en kvinnelig veileder.​

Opplæring og veiledning har blant annet inneholdt temaer om vold i nære relasjoner, oppdragelse og viktigheten av å utvikle et godt samspill, nærhet og god kommunikasjon mellom fedre og barn. Deltakerne har underveis gitt uttrykk for at gruppene har vært betydningsfulle og utviklende for dem.

Daglig koordinerende prosjektansvar: Tove Jeppson
Prosjektleder: Ylva Snekkvik
ICDP-Norges representant i prosjektets styringsgruppe: Helen Johnsen Christie

Det planlegges å lage undervisningsmal om temaet. Rapport vil foreligge ved prosjektavslutning.


ICDP tilpasset foreldre i asylmottak

Målsettingen for prosjektet generelt var å tilpasse ICDP programmet slik at det kan brukes som et praktisk redskap i behandling og bevisstgjøring av omsorgsgivere med barn i asylmottak – slik at barnas og omsorgsgiveres psykososiale situasjon og stress i asylmottak, blir lettet.

6 asylmottak over hele Norge deltok i prosjektet. Tilsammen 10 fagpersoner fikk ICDP veilederutdanning, og gjennomførte foreldregrupper i asylmottakene. Last ned fil.

ICDP Norge 2019