Meny Lukk

Trenerforum

Treneropplæring kan tilbys til kvalifiserte veiledere. Sertifisert trener har kompetanse til å lære opp nye veiledere. Sertifisert seniortrener kan gi treneropplæring.

ICDP-foreldreveiledning

Trenerkontrakt og rutinebeskrivelse
Her kan du laste ned rutinebeskrivelse og trenerkontrakten som skal sendes til ICDP Norge ved oppdrag.  Selve kontrakten fylles ut med navn, underskrives og returneres til icdpnorge@icdp.no. Deretter vil dere motta et skannet og underskrevet eksemplar tilbake.

 
Når dere har en gyldig kontrakt med ICDP Norge, er det avtaler som skal sendes inn og registreres. Oppdragsgiver fyller ut eget skjema og trener får avtale fra ICDP Norge på bakgrunn av denne bestillingen.

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med icdpnorge@icdp.no

ICDP Norge 2021