Meny Lukk

Veilederforum

ICDP Veilederopplæring
For å kunne benytte ICDP, må man være sertifisert.Veiledere har rett til å bruke programmet til å veilede foreldre og andre omsorgspersoner.
Les mer om Sertifisering her

Hvem gir tilbod om rettleiaropplæring i  ICDP?
Her er kontaktinformasjon med oversikt over familievernkontor og andre som kan tilby deg opplæring som veileder.

JEG VET – VET DU?
Nett-tips til deg som er ICDP-veileder og omsorgsgivere
(Publisert 27.6.2019)
 
ICDP-foreldreveiledningsgruppene berører mange temaer. Mange foreldre blir ofte overrasket over hvor mye barn vet og lærer utenfor hjemmet.

Alle barn og unge har rett til å få alderstilpasset informasjon om vold, seksuelle overgrep og mobbing. Alle skoler har et ansvar for å bidra til at elevene får denne opplæringen, og for å tilrettelegge for et trygt og godt skolemiljø. Dette er bestemt i Barnekonvensjonen, Opplæringsloven, læreplanen for skoler og rammeplan for barnehager.

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet har i samråd med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og ledende fagmiljøer laget en digital læringsressurs om vold og seksuelle overgrep. Læringsressursen heter Jeg vet og er tilgjengelig her

Flerspråklige fortellinger – Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål
Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk. Fortellingene finnes både som lydfiler, bildebøker og animasjonsfilmer

ICDP-foreldreveiledning
Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre.
ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.

BESTILLING AV DELTAKERBEVIS
(publisert 30. januar 2019)

Nytt år med oppstart av mange nye ICDP-veiledningsgrupper. ICDP NORGE ønsker alle lykke til!

Vi minner om:

ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:

icdp@bufetat.no

Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.