ICDP Norge
Nyhetsbrev nr.: 1/2021
Se videoen «Når verden oppleves usikker» på flere språk
IMDI bevilget i 2020 midler for å nå ut med informasjon om covid 19. I den forbindelse lagde ICDP Norge videoen «Når verden oppleves usikker» i samarbeid med Cynergi Film & TV. ICDP Norge har i ettertid lagt til arabisk og somalisk tale på filmen. I videoen knyttes ICDP sine tre dialoger og åtte temaer for godt samspill mellom voksne og barn, til hva barn trenger når verden rundt dem oppleves usikker. Videoen finnes med tale på somali, arabisk med engelske undertekster og på norsk med norsk og engelsk undertekst.
Les mer...
ICDP Norge-webinar 14. april om maktforhold i foreldreveiledning for flyktninger
ICDP Norge har startet en seminarrekke for å kunne reflektere rundt forskjellige sider av det gode ICDP arbeidet som drives rundt om i hele Norge. Det første seminaret ble avholdt som et webinar 14. april 2021, hvor temaet var maktforhold i foreldreveiledning for flyktninger
Les mer...

Kulturrefleksjonsforum og årsmøte 10. juni 2021

Kulturrefleksjonsforum

Tema: Oversettelse – muligheter og utfordringer
Tid: 10. juni 2021 kl. 18.30-19:30
Sted: Zoom

I forkant av ICDP Norges årsmøte 2021, inviterer vi til en times åpen prat i det første Kulturrefleksjonsforumet. Det er ment å bli et sted for åpen refleksjon. Det skal ikke være et sted vi konkluderer, men heller et sted å løfte opp gleder og dilemmaer i møte mellom kulturer og hverandre – slik vi opplever det gjennom ICDP. Vi håper det kan bli en ny halvårlig tradisjon.

           

Interessert? -  Påmelding på Facebook, eller hvis du ikke har Facebook, kan du sende påmelding til icdpnorge@icdp.no .

 

Årsmøte ICDP Norge 2021

 

Tid: 10. juni kl. 19.30-21.00
Sted: Zoom

ICDP Norge arrangerer sitt første åpne årsmøte. Nå kan du tegne deg som medlem. Og som betalende medlem har du tale- og stemmerett. Sakspapirer kommer etter hvert.

Interessert? -  Påmelding på Facebook, eller hvis du ikke har Facebook, kan du sende påmelding til icdpnorge@icdp.no .

Medlemskap i ICDP Norge
Nå kan du bli medlem i ICDP Norge. Det viktigste med dette er at du nå har anledning til å være med å bestemme og utvikle ICDP Norge gjennom å delta på årsmøte, bli valgt inn i styret eller bli med i grupper. Vi er mange som har opplevd at ICDP ved sin faglige tyngde, men ikke minst gjennom sitt pedagogiske sensitiviserende fokus har vekket en ny forståelse av ungene våre. Dette har vi lyst til å spre både i det offentlige, men også til andre sektorer i inn- og utland. Velkommen som medlem. 
Et ordinært medlemskap i ICDP Norge koster kr. 300 for et år.

Vi har også åpnet opp for at du kan støtte ICDP med gave.

FNs internasjonale foreldre dag 1. juni 2021

1. Juni er det FNs foreldredag. ICDP Norge vil benytte anledningen til å løfte frem alle foreldre, som gjennom over et år med pandemi har stått på og gjort sitt aller beste for barn og ungdom. Tiden har vært full av utfordringer for oss alle. 

ICDP Norge velger på denne dagen å sette søkelys på det hver og en av oss har lykkes med i omsorgsrollen, og oppfordrer alle til å gi seg selv et skikkelig heiarop og en god klapp på skulderen!

Gratulerer med dagen!!!

Tiltak 18

ICPD Norge har vært i dialog med Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging og Barne-, ungdoms- og familieetaten om forslag til utprøving av foreldreveiledningstilbud til ungdomsforeldre.

Rammeverket for Tiltak 18 er ICDP med de 3 dialogene, ispedd med teori og praksis fra Tuning into teens. I varianten er det 6 temaer kontra 8 i ICDP. Temaene er omgjort for å passe målgruppen bedre, samt følge en struktur hvor emosjonsveiledning er inngangen til de tre dialogene I ICDP.

Veilederopplæring for Tiltak 18 er i praksis en påbygging til den ordinære veilederopplæringen – og forutsetter at veileder kjenner godt til ICDPs kultursensitive veiledningsform og innhold, samt den utviklingspsykologiske kunnskapen som veilederopplæringen inneholder. Tiltak 18 har strammere struktur – veiledningen har fastlagte intro til tema, med sensitiviseringsmateriell. 

Den nordiske ICDP-konferansen 2021

Om ikke lenge åpner ICDP Danmark opp for påmelding til Den nordiske ICDP-konferansen. I år er Institut for Relationspsykologi og University College of Northern Denmark (UCN) vert for konferansen, som avholdes 18.-19. november på Vingsted Konferencecenter i Danmark.

 ICDP Danmark vil arrangere en konferanse, hvor relasjoners betydning for vekst blir hovedtema. De inviterer til 2 dager med opplegg og workshoper, som kan være med på å inspirere, skape refleksjon og åpne til nye perspektiver av betydningen for godt samspill. Mer informasjon kommer.

ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.
facebook  youtube 
Endre din påmelding    |    Åpne i nettleser