ICDP Norge ønsker å være et lærende fellesskap

ICDP Norge har startet en seminarrekke for å kunne reflektere rundt forskjellige sider av det gode ICDP arbeidet som drives rundt om i hele Norge. Det første seminaret ble avhold som et webinar på Zoom onsdag 14. april 2021. Rundt 1000 stykker meldte sin interesse.

ICDP Norge har startet en seminarrekke for å kunne reflektere rundt forskjellige sider av det gode ICDP arbeidet som drives rundt om i hele Norge. Det første seminaret ble avhold som et webinar på Zoom onsdag 14. april 2021. Rundt 1000 stykker meldte sin interesse.

Tittel og tema for dette webinaret er «Maktforhold i foreldreveiledning for flyktninger» - en casestudie ved Tonje Levernes Solberg

«Hvordan kvaliteten på innholdet i ICDP programmet oppleves av dem som mottar det, er avhengig av kvaliteten på veiledningen som blir gitt», sa en gang Karsten Hundeide, en av grunnleggerne av ICDP.

ICDP har nådd langt og har vært viktig for mange i Norge. Et viktig prinsipp i ICDP har alltid vært at «magien» for den enkelte ligger i å forstå hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi opplever og er i samspill med andre. Dette krever rom for fleksibilitet for veilederne, men legger også stort ansvar på veilederen og kvaliteten på veiledningen som blir gitt. Med flere tusen veiledere er det en kontinuerlig jobb å sikre kvaliteten - ikke minst når det gjelder kultursensitivitet. Casestudien viser hvor vanskelig det kan være.

ICDP Norge ønsker ved å slippe til kritiske blikk på programmet, og åpne opp for å være et lærende felleskap som kan løfte programmet videre på en god måte og sikre god kvalitet hos ICDP-veilederne.

Programmet: 

  1. Innledning ved Heidi Westborg Steel, styreleder i ICDP Norge
  2. Tonje Levernes Solberg presenterer sitt arbeide: «Maktforhold i foreldreveiledning for flykninger - en casestudie».
  3. Panelsamtale om «Hva kan vi lære av denne masteren?»  Ledet av Heidi Westborg Steel, ICDP Norge. Paneldeltagere: Halimo Ali Mohammed (Søndre Nordstrand) og Tine Barlien Ramstad (Bufetat /Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte).
  4. Oppsummering og avslutning

Lenke til masteroppgaven skrevet av Tonje Levernes Solberg

Noen av 158 stykker som deltok på webinaret.