Aktuelt

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat
26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP- trenere. Les mer her.
 

Trener og trenerkandidater i Drammen


Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland 2019

Nordisk ICDP nettverkskonferansen blir ved Hanaholmen i Esbo, like utenfor Helsingfors i Finland 9.-10. mai 2019. 

Kvelden før, 8. mai 2019, kl. 17.30-19.00 inviterer ICDP Norden i tråd med sine vedtekter hvert lands ICDP organisasjon og de personer organisasjonene ønsker å invitere; styrer, samarbeidsaktører, prosjektgrupper m.fl. til «Rådgivande församling» på Hanaholmen om temaet; ungdommers delaktighet og ICDP.

Nordisk ICDP nettverkskonferanse er en fin arena til å treffe nordiske ICDP kollegaer.
Der vil du få utveksle erfaringer, faglig påfyll, og sosialt samvær.
​ 


Artikkel i Sykepleien
(Oppdatert 28. september 2018)
Helsesøstre bruker Foreldreveiledningsprogrammet ICDP aktivt i arbeidet for å forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Les mer om dette her


Trygge foreldre – trygge barn
(21. juni 2018)
Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte –
Trygge foreldre – trygge barn. Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.


«It takes av village» – Evalueringer av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(4. juni 2018) 
I Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger. 


Rause Rælingen
(5. mai 2018)
Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 

God stemning på ICDP-kurs i Rælingen

ICDP Norge 2018