Velkommen til å:

Engasjere deg for foreldre 
Som medlem, giver eller frivillig

 

Bli med på et ICDP-arrangement?
Eller ta ICDP-veilederopplæringen 


«Når en morgengretten unge, slår seg vrang og rekker tunge…
Så husk at denne dagen må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. Engang vil du savne slitet. Da er det for sent å vite; det er du som gjør din dag og tinning grå» Louis Jacoby (hør på Spotify)

Verdens viktigste oppgave er å gjøre barn og unge trygge og motstandsdyktige inn mot fremtiden. James Heckman fikk Nobels økonomipris i 2000 for sin forskning om at den viktigste samfunnsøkonomiske effekten er å satse på de minste barna. For en ære og for et ansvar foreldre og andre omsorgspersoner har. Det er disse ICDP brenner for - både i norsk kultur og i andre kulturer i Norge og verden.

De 4 bokstavene ICDP er kjent i 50 land i verden og i kommuner og instanser i Norge. Foreldreveiledningsprogrammet ICDP står for International Child Development Programme. Navnet viser at dette norskutviklede programmet har en sterk internasjonal og kulturell rot. Den tar innover seg at ikke bare har vi forskjellig etnisk kultur, men vi kommer også fra forskjellige familiekulturer.

Vi referer ofte til en ICDP-magi som følger et tungt faglig forankret program i en lett innpakning for å nå bredt ut. ICDP oppleves derfor nært den enkelte omsorgsgivers liv og erfaring. Foreldre blir gjennom prosessen sensitivisert og bevisst sin egen latente omsorgsevne i stedet for å bli fortalt hva som er riktig. Også krevende tema som oppdragervold blir presentert i refleksjon for å sikre sann holdningsendring. I opplæringen av veiledere blir veiledet praksis vektlagt like mye som teori, veiledere blir utfordret til å følge deltagerne i gruppen, heller enn å strengt følge en manual, man blir utfordret til å by på seg selv, og sin faglig og levde erfaring, og man er bevisst at forandring krever tid og hjemmelekse for å bli en internalisert.

«Har egentlig ikke tenkt så mye på papparollen, men forstår nå at det er viktig å finne ut av det, slik at jeg kan være en god rollemodell for sønnen min». Småbarnsfar

«Fint med flere i samme situasjon med «trassige» toåringer. Fint med film som har mange gode poeng og diskusjons etterpå» Småbarnsmor.