Aktuelt

Lansering: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll
(Publisert 16. januar 2019)

FAFO lanserer 16. januar en rapport av Jon Horgen Friberg om utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? i Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Seminaret blir strømmet og opptak vil bli tilgjengelig. Les mer her.


Spørreundersøkelse til alle ICDP-veiledere
(23. november 2018)
Bufetat, ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte, har overtatt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt ansvar for administrasjon og implementering av ICDP i Norge. En av våre oppgaver er å ha oversikt over sertifiserte veiledere som igjen kan holde ICDP foreldregrupper.

Spisskompetansemiljøet har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle sertifiserte veiledere, for å få oppdatert kontaktinformasjon, vite hvem som er aktive / passive veiledere og ha oversikt over hvor mange ICDP grupper som holdes i Norge.

Hvis du er sertifisert ICDP veileder, men ikke har mottatt e-post med denne undersøkelsen, ønsker vi at du gir beskjed om dette på e-post ICDP@bufetat.no


Statsbudsjettet 2019
Regjeringen foreslår en satsing på om lag 22 millioner kroner til det foreldrestøttende arbeidet på familieområdet. Midlene er særlig rettet mot minoriteter. Totalt blir bevilgningen i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene på litt over 52 millioner kroner.

Dette er ulike tiltak og tjenester som retter seg mot foreldre fra svangerskapet og til barnet fyller 18 år. Målet er å styrke foreldre som omsorgspersoner og oppdragere.

Satsingen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet


Rapport fra evalueringsstudie av Helseetatens prosjekt «Barns trivsel-de voksnes ansvar» fra 2016
(November 2018)
Et pilotprosjekt med ICDP-veilederopplæring og ICDP-grupper til omsorgsgivere (personalveiledning), der til sammen 92 omsorgsgivere deltok i piloten. Evalueringsstudien er gjennomført av student Anastasia Fedotova på Helseøkonomi, politikk og ledelse ved UiO, på 21 dagers internship i Helseetaten i Oslo kommune. Rapporten viser en tendens til lavere sykefravær i barnehager som har satset på ICDP, sammenlignet med de barnehagene som ikke har gjennomført tilsvarende satsing. Anastasia Fedotova vil følge opp dette videre i sin masteroppgave (les mer her)


Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat
26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP- trenere. Les mer her.  

Trener og trenerkandidater i Drammen


Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland 2019
Nordisk ICDP nettverkskonferansen blir ved Hanaholmen i Esbo, like utenfor Helsingfors i Finland 9.-10. mai 2019. 

Den offisielle invitasjonen med mulighet til å registrere seg, vil bli publisert i januar 2019. Frist for registrering 31.03.2019.

Nordisk ICDP nettverkskonferanse er en fin arena til å treffe nordiske ICDP kollegaer.
Der vil du få utveksle erfaringer, faglig påfyll, og sosialt samvær.​

 


 

 

 

 

 


Artikkel i Sykepleien
(Oppdatert 28. september 2018)
Helsesøstre bruker Foreldreveiledningsprogrammet ICDP aktivt i arbeidet for å forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Les mer om dette her


Trygge foreldre – trygge barn
(21. juni 2018)

Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte – Trygge foreldre – trygge barn. Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.

 


«It takes av village» – Evalueringer av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(4. juni 2018) 
I Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger. 

 

ICDP Norge 2019