Aktuelt

Trygge foreldre – trygge barn
(6. juni 2018)
Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte – Trygge foreldre – trygge barn.Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.


«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(Juni, 2018)
I Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger.


Rause Rælingen
(5. mai 2018)
Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 

God stemning på ICDP-kurs i Rælingen

Nordisk ICDP nettverkskonferanse i Finland mai 2019

Tema for konferansen blir «Lekfullhet och Kroppslighet».
ICDP Finland vil sende ut invitasjon til konferansen med utfyllende program i januar 2019.

ICDP Finland kommer også til å sende ut et Call for papers i oktober 2018. Er du en av de som ønsker å sende inn til Call for papers? ICDP ønsker å dele med Norden mye av det gode ICDP arbeidet som gjøres i Norge. Vi oppfordrer deg som har forskningsbidrag om å sende inn til Call for papers så snart som mulig. Bidrag kan sendes til:  icdpnorge@icdp.no

Nordisk ICDP nettverkskonferanse er en fin arena til å treffe nordiske ICDP kollegaer. Der vil du få utveksle erfaringer, faglig påfyll, og sosialt samvær.

Sett av dagene 9.-10.5.2019.

Vi håper vi blir en stor ICDP-gjeng.

 

Fra Nettverkskonferansen i Holmenkollen 2015


Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger
(18. februar 2018)
Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge (les mer)


ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).

ICDP Norge 2018