ICDP i Norge

Om ICDP Norge

ICDP er utviklet av professorene Karsten Hundeide og Henning Rye. Den er bygget på en faglige base fra Marte Meo – metoden («Med egen kraft») og MISC-metoden (More Intelligent and Sensitive Child), og etter praktisk utprøving i henholdsvis helsestasjoner i Bergen og slumområder i Addis Abeba, Etiopia. Med erfaringer og analyser derfra ble den første ICDP-håndboken (Hundeide, 2001) til. Gjennom Stiftelsen ICDP International fikk man på 90-tallet et nært samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO), og programmet ble introdusert i en rekke land. I dag finnes det større og mindre aktivitet i mer enn 50 land i Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia.

ICDP Norge ble opprettet som en egen enhet i 2006. I dag ivaretas programmet etter avtale av ICDP Norge og Bufdir – i et samarbeid.

ICDP Norge en blitt en medlemsbasert organisasjon med sitt første åpne årsmøte i 2021. Alle kan bli medlem – både foreldre, veiledere og trenere eller andre som er engasjert av foreldrestøtte.

 

Om ICDP i det offentlige

I Norge tok daværende Barne- og familiedepartementet (BFD) i 1995 initiativ til en nasjonal satsing om foreldreveiledning, Program for foreldreveiledning. ICDP ble en viktig del av denne satsingen gjennom først BFD, deretter Bufdir og i dag Bufetat gjennom Spisskompetansemiljøet (SKM) for foreldrestøtte. Målet har vært at programmet skal kunne tilbys i alle landets kommuner. Denne satsningen styres av en egen strategi for foreldrestøtte «Trygge foreldre – trygge barn».  

 

Til veileder og trener

For å bli sertifisert ICDP veileder eller trener må du følge et opplæringsløp. Disse kan du få gjennom ICDP Norge eller gjennom det offentlige, hvis du jobber der. 

Trenerkontrakt

Som ICDP-trener kan du inngå en avtale med ICDP Norge om å ta oppdrag. Det offentlig eller en organisasjon gjør avtale med ICDP Norge om et oppdrag som ICDP Norge leier inn ICDP-trenere til å ta. Ønsker du å inngå en slik generell avtale med ICDP Norge og ved det stå i en stall av ICDP-trenere som kan spørres om oppdrag, ta kontakt med icdpnorge@icdp.no. Ta gjerne kontakt om spørsmål knyttet til dette.

 

For foreldre/omsorgsgivere

Det er ingenting som er så gøy og så krevende som å være foreldre/omsorgsgivere. Det er den viktigste jobben vi gjør. Lenge tenkte vi at vi ikke trengte hjelp og påfyll. Det har forandret seg. Likevel er kanskje det viktigste å få trygghet i oss selv som foreldre. Du kan lese mye bra i media og mer systematisk på foreldrehverdag.no om det å være foreldre, og du kan prate med venner og familie. Eller du kan bli med i en ICDP-foreldregruppe. Det er godt å få innspill når du og din partner skal bygge deres foreldreskap.

Også profesjonelle omsorgsgivere i barnehager, på helsestasjoner, i barnevern etc. trenger å holde seg oppdatert og holde dialogen gående sammen med kollegaer og andre.

For å delta i en ICDP-gruppe ta kontakt med din kommune. Noen frivillige organisasjoner tilbyr også ICDP-grupper for foreldre/omsorgsgivere som en del av sine tilbud. Vil du engasjere deg kan du som foreldre også selv bli veileder. 

Spesielt for Intro i Oslo: Ny integreringslov fra 2021 gir alle introdeltakere som er foreldre/omsorgsgivere, rett og plikt til foreldreveiledning. Programrådgivere i Oslo kan melde på sine deltakere til ICDP-grupper i Oslo.

 Disse gjennomføres av sertifiserte ICDP-veiledere på forskjellige arenaer.

Samarbeidspartnere

ICDP ønsker å spre sensitiviserende foreldreskapstekningen til både foreldre og profesjonelle omsorgsgivere.  Det er også andre gode  program i Norge. ICDP ønsker å fremstå som et samarbeidende program som både har noe å lære andre og kan lære av andre program. Derfor vil vi fremover arbeide for å inkludere flere samarbeidspartnere.

Gå til toppen av siden