Ressurser

ICDP har gjennom årene bygget seg opp en bank av ressurser. Som veileder og trener får du tilgang til ICDP Huben ved å ta kontakt med ICDP@bufetat.no der du vil finne en systematisk oversikt over masse ressurser og materiell.

Under har vi lagt ut noen få filmer og kobling til plakater og temahefte

ICDP veiledere utfordres å bygge opp din egen bank av filmer er tilpasset sensitiviserende av den gjeldende målgruppen man har grupper med og for.

Filmer til bruk i ICDP-grupper etc. 
Opptak fra de siste webinarene
Se ellers ICDP Norges Youtube-konto.

Håndbok for ICDP Veiledere Thumbnail

Håndboka for ICDP-veiledere

Deles ut når man tar veileder-opplæringen.

Åtte temaer for godt samspill

ICDP-temahefte

Kan lastes ned og bestilles på forskjellige språk.
Hefte: Se innhold her
Hefte: Kan bestilles eller lastes ned her.

ICDP-Huset

Animert ICDP-Hus: Kan lastes ned her
Animert ICDP-Hus: Kan lastes ned på ICDP-huben
Plakat: Kan bestille eller lastes ned her.