Filmer og opptak

Filmer og opptak

Icdp Norge Webinar - Different perspectives on the meaning oriented and expanding dialogue

Dette Icdp Norge webinaret er om den meningsskapende og utvidende dialogen i programmet.

Denne andre av de tre dialogene ansees for å være en av de mest utfordrende dialogene. Her deler foraet tanker og erfaringer knyttet til å ha felles fokus (tema 5), gi mening (tema 6), og utvide med forklaring (tema 7). En sentral problemstilling i webinaret er: Hvordan kan icdp styrke omsorgsgivere med å støtte til deres barn?

Film: Når verden oppleves usikker 

Video på norsk språk - Norwegian version

I forbindelse med Covid-pandemien lagde ICDP Norge videoen «Når verden oppleves usikker». .

Videoen er her med tale på somali, arabisk med engelske undertekster og på norsk med norsk og engelsk undertekst.

Video på somalisk språk og med engelsk undertekst.

Version in Somali language with English subtitles

ICDP-foreldreveiledning fra Bufdir

Opptak av webinar: Foreldreveiledning i kjølvannet av flukt fra krig

Dette Webinaret ble arrangert 4. mai 2022 av Bufetat ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og ICDP Norge, med stor oppslutning.

ICDP Norge Webinar: ICDP i Ukraina

I dette webinaret fra onsdag 23. mars 2022 får vi høre styreleder i Ukrainagruppa, Marianne Fresjarå Abdalla fortelle om og presentere fra det veldig viktige ICDP-arbeidet som gjøres, og som har blitt gjort i Ukraina før den russiskførte krigen.

Video på norsk med engelsk undertekst. 

Version with English subtitles.

Video på arabisk språk og med engelsk undertekst.

Version in Arabic language with English subtitles. 

Film: ICDP-huset

ICDP-huset er en modell for hvordan en kan presentere de viktigste elementene i samspillet mellom barn og omsorgsgivere.

ICDP foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.  Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.

Det animerte ICDP-huset

ICDP Norge står bak denne tekniske utviklingen av ICDP Huset, som er laget i Irak etter idé fra ICDP-trener Alan Sulevani i ICDP Norges styre.

Huset har en innebygget «bruksanvisning» i  powerpoint-filen. Det vil snart komme på engelsk, og siden på arabisk og deretter på andre språk.