Nordisk ICDP Konferanse 2023

Her er evalueringsskjema for deg om deltok på konferansen. 

Tema: Robuste relasjoner

Tid: 21.-22. september 2023

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Påmeldingsfrist var søndag 10. september

Det arrangeres Nordisk ICDP-konferanse hvert annet år. Konferansen var i Finland i 2019. Sist den var i Norge, var i 2015. I år kommer barne- og familieminister Kjersti Toppe for å åpne konferansen. Hovedforedragsholderne Line Marie Warholm og Zemir Popovac vil gi sine perspektiv på tema «Robuste relasjoner».

I lys av temaet, skal vi i løpet av konferansen se spesielt på ICDP-taket, på betydningen av forebyggingsperspektivet, og på hvordan vi implementerer ICDP for å nå dypere og lenger ut. Dette vil vi blant annet utforske gjennom en ‘walk and talk’ om ICDP-taket og den regulerende dialogen, i et dilemmapanel om ‘det spesielle ved det universelle’ og i implementeringsworkshop med erfaringer fra de nordiske landene. Dere vil bli utfordret til å sende deres implementeringserfaringer som implementeringsplakater innen 15. mai. Noen plukkes ut til å ha workshop, andre blir hengt opp til inspirasjon og samtale. Meld deg på her.

Rabatt om man er medlem i ICDP Norge. Du kan bli medlem her.

Norske ICDP-trenere benytter egen lenke for påmelding. Send eventuelt melding til icdp@bufetat.no.

Vær oppmerksom på avbestillingsbetingelsene.

Ved behov for avbestilling, ta kontakt med icdpnorge@icdp.no.
De gjeldende avbestillingsvilkår som vil måtte bli praktisert strengt er som følger: 

Full refusjon inntil 15. mai - og ingen avbestillingsgebyr
50 % refusjon inntil 20. juni - og ingen avbestillingsgebyr
25 % refusjon inntil 20. juli - kr. 100 i avbestillingsgebyr
10 % refusjon inntil 20. august - kr. 100 i avbestillingebyr
Ingen refusjon etter 20. august med mindre ved legeerklæring

Overnatting

Alle deltagere må selv bestille hotell. ICDP Norge har en spesialavtale med Quality hotel Expo, Fornebu utenfor Oslo. Denne kan benyttes på mail; q.expo@choice.no eller telefon 67 11 70 00.

Blir det fullt der, er det flere hoteller i nærheten.

Velkommen! Bli inspirert, lær og ikke minst del.

Line Marie Warholm
Line Marie Warholm
Zemir Popovac
Zemir Popovac

Line Marie Warholm

Hun er psykologspesialist og psykoanalytiker, forfatter og spaltist i Aftenposten der hun skriver ukentlig om foreldreliv og relasjoner. Hun har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatrien og familievernet, fra psykisk helsevern for voksne og sikkerhetspsykiatri, og fra arbeid som fagkyndig meddommer i tingretten i saker etter barnevernloven. Hun har i dag privat praksis ved siden av å drive veiledning og fagformidling.

 

Zemir Popovac

Han er psykologspesialist og er en av gründerne til Favne Psykologbistand der han til daglig jobber som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Han underviser også i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. En av Zemirs spisskompetanser er også knyttet til arbeid med migrasjonshelse.

 

PROGRAMDETALJER

TORSDAG 21.9

Foredrag: Line Marie Warholm. «Livet er ikke en dans på roser – hvordan ruster vi barna til å tåle det livet har å by på?»

Vi støtter, stimulerer og hjelper barna våre. Vi lytter og forstår. Vi vil deres aller beste, og gir dem ikke bare det de trenger, men også det de ønsker seg. 

I vår iver etter å beskytte barna mot ubehag og motstand skaper vi kanskje en generasjon som ikke står så godt rustet til å tåle livets opp- og nedturer. For hva er egentlig psykisk uhelse og hva er naturlige følelsesreaksjoner? For at barna skal få øve på å tåle sine følelser, må vi voksne tåle våre. Vi må la barna få utforske verden og gå litt på trynet – helt i fred.

Dilemmadebatt: «Det spesielle ved det universelle»

I denne debatten inviterer vi forskere og praktikere for å diskutere hvordan vi best fremmer robusthet hos barn og unge. Her ligger det flere dilemmaer. Vi vil se på forebyggingsparadokset. Hvordan prioriterer samfunnet når mange unge sliter? Forstår vi nok om mekanismene som ligger bak? Bør fokus være på å unngå uhelse eller fremme velvære? Prioriterer man en bredde av kunnskapsbasert tiltak, eller er det lettere å få prioritere tiltak som reparerer? Kan for mye oppmerksomhet om traumer og det vonde bli selvoppfyllende profeti? Stoler vi som samfunn nok på foreldrene? Dette er noen av temaene som panelet vil løfte og diskutere.

Walk and Talk: «ICDP Taket- den regulerende dialog»

En grunnpilar i ICDP er å gi tid til refleksjon og det å dele erfaringer i grupper, i tillegg til å gi tid mellom samlingene for å praktisere det man har reflektert rundt. Derfor er det blitt en tradisjon på nordiske ICDP konferanser at gruppearbeidet praktiserer dette. Gruppene vil bli sendt ut i de vakre omgivelsene på Fornebu der man blir bedt om å reflektere og gjøre oppgaver der man bruker flere sider av seg selv. Tema for årets ‘Walk and Talk’ er taket på ICDP-huset, dvs. den regulerende dialogen. Man utfordres til å dele egne ICDP-erfaringer i lys av det som er blitt diskutert i løpet av dagen. Dette skal rapporteres kreativt tilbake.

Festmiddag

Festmiddagen skal gi rom for gode samtaler med noen vi kjenner og noen vi ikke kjenner.  Det blir et enkelt program med både eksterne og interne bidragsytere.

FREDAG 22.9

Foredragsholder: Zemir Popovac. «Optimal frustrasjon og barnets psykologiske utvikling»

Barn har behov for omsorg, kjærlighet og trygghet. Dette betyr ikke fravær av frustrasjon. Det å ikke få viljen sin, det å måtte vente på tur eller å bli satt grenser for, er noen av eksemplene på det som kan vekke ulike former for frustrasjon i barnet. Å kjenne på frustrasjon kan være ubehagelig, men ikke nødvendigvis farlig. Frustrasjon kan til og med skape utvikling. Det er da vi kaller den optimal. I dette foredraget skal vi se på frustrasjonens rolle for barns utvikling, blant annet når frustrasjonen er utviklingsfremmende og når den er utviklingshemmende.

Panelsamtale: «Hvordan nå dypere og lenger ut – om ICDP-implementering»

Hva er egentlig målet med ICDP? Tenker vi at suksess primært måles i antall grupper for foreldre og profesjonelle omsorgsgivere? Vi vet av erfaring og forskning at hver samling bringer endring i enkeltfamiliers liv og den enkelte profesjonelle omsorgsgiveres håndtering av barn. Men er det mulig å nå enda dypere og oppnå mer varig effekt? Hvordan organiserer vi i tilfelle det? Og hvordan måler vi det? Vi vil høre erfaringer og diskutere hva som skal til og hvordan vi kan tenke og utvikle prosjekt. Workshopene etter panelsamtalene vil gå i dybden på noen av erfaringene. Fokus i samtalen er på implementeringsstrategi, men vi vil også komme borti spørsmål om implementeringsforskning.

Workshops: «Implementering verdt å vite om»

Du oppfordres herved til å dele implementeringserfaring/prosjekt deres! Dette gjør du ved å lage en ‘implementeringsplakat’ som beskriver arbeidet og sende den til oss innen innen 15. mai. Se tips på hvordan du kan lage en implementeringsplakat her. Av de innkomne plakatene, plukkes 6-8 som vil få anledning til å presentere sin erfaring/prosjekt i en deltagende workshop. Alle plakatene vil bli hengt opp slik at man kan ta kontakt med hverandre underveis i løpet av konferansen.

Hvordan lage en implementeringsplakat?

Frist for innsending: 15. mai

De som blir invitert til å ha workshop får beskjed innen ca. 1. juni

Dere som har en implementeringserfaring/prosjekt dere tenker at andre bør vite om, oppfordres til å dele denne. Av de innkomne plakatene plukkes 6-8 som vil få anledning til å presentere sin erfaring/prosjekt i en deltagende workshop. Alle plakatene vil bli hengt opp slik at man kan ta kontakt med hverandre underveis i løpet av konferansen.

Å lage plakater for å vise frem arbeidet, er et konsept som er utviklet av forskere. I forskningskonferanser henges forskningsplakater opp for å bli kjent med arbeid man ellers ikke rekker å presentere. Dette tenkte vi vil være en interessant metode å presentere implementeringsprosjekt på også.

Implementeringsplakaten skal inneholder følgende:

 • Tittel
 • Fakta som må frem
  • Implementeringsår
  • Eier av prosjektet
  • Hvor tiltaket implementeres
  • Hvor finansiering kommer fra
  • Ressurser (menneskelige og systemiske)
 • Mål: med tiltaket/prosjektet
 • Aktiviteter: Hva gjorde dere i prosjektet?
 • Effekt: Hvordan vurderer dere effekt av tiltaket? (gjerne iht. evaluering)
 • Historier eller sitat: som beskriver måloppnåelse og effekt.
 • Utfordringer og muligheter:
 • Læring: Hva har prosjektet lært dere? Hva kan det lære andre?
 • Bærekraft: Hva skjer når prosjektet er over?
 • Bruk gjerne grafiske illustrasjoner og bilder.

Slik kan du lage du en implementeringsplakat:

 1. For hånd - Tegn og lim inn på en A3-plakat. Ta med plakaten til konferansen i september.
 2. Digitalt – Man kan få gratis tilgang til noen maler der man enkelt kan få en kul layout. Gå inn på Venngage og lek deg litt.
 3. Eller på en annen kreativ måte.
 4. Unngå for mye tekst på plakaten!
 5. Ta bilde av plakaten og send den innen 15. mai til icdpnorge@icdp.no.