Nordisk ICDP Konferanse 2023 – Robuste relasjoner

21.-22. september 2023 arrangerte ICDP Norge Nordisk ICDP konferansen på Fornebu utenfor Oslo. Sist gang denne konferansen ble holdt i Norge var i 2015. Tema for konferansen var Robuste relasjoner. Det var lærerikt og fint å få være sammen med danske, svenske og finske kollegaer, i tillegg til at vi var både ICDP-trenere og veiledere og andre tilstede fra Norge. Til sammen over 200 deltagere.

Paneldebatt under den nordiske ICDP konferansen i september 2023
Paneldebatt under den nordiske ICDP konferansen i september 2023

Konferansens fokus var på tre tema; refleksjon rundt ICDPs regulerende dialog, betydningen av å forebygge heller enn å reparere og på hvordan ICDP kan nå lenger og dypere (om implementering).

Foredragsholderne Line Marie Warholm og Zemir Popovac gav sine perspektiv på tema «Robuste relasjoner». Foredragene satte i gang mye refleksjon inkludert under gruppearbeidet Walk and Talk. Vi hadde to spennende paneldebatter om forebygging og implementering og fikk fordype oss implementeringshistorier i miniseminar. I tillegg fikk vi være med på en herlig festmiddag som inkluderte underholdende impro-leker med Jørgen Moltubakk.

Line Warholm utfordret oss og vår tid; Er foreldre i dag redde for å være kjipe? Retter ungdom i dag sin opposisjon innover i stedet for utover? Har uttrykket «sjenert» blitt erstattet med «sosial angst»? Og er det å bli litt avvist det samme som utenforskap?

Zemir Popovac fulgte opp med å snakke om betydningen av å føle litt optimal frustrasjon for å utvikle oss. Det er bra at vi i dag involverer barn og tar deres livsverden på alvor. Men er vi i ferd med å lage en verden der alle har fokus på egen livsverden som har gjort at andre må tilpasse seg oss (alluplastisk fungering), slik at vi blir dårligere på å tilpasse oss ytre krav (autoplatisk fungering)? Gjør dette oss mindre robuste?

Samtalen om det spesielle ved det universelle, dvs. om forebyggingsparadokset, som viser at det er dyrt og farlig å ikke forebygge. Vi hadde forsker Ingunn Skjelsol, forebyggingspoliti Hanne Markus Andersen og psykologene Zemir Popovac og Annette Groot fra Danmark i samtale med Karianne Nyugen Knudsen, leder på BUFetat/SKM for foreldrestøtte.

Statssekretær Trine Fagervik som åpnet på vegne av barne- og familieministeren Kjesti Toppe understreket dette med å si at "Vi trenger å komme tidligere inn til foreldre som sliter - og aller helst bør vi forebygge heller enn å reparere"

Det er både spennende og nyttig å høre på hverandres implementeringshistorier. Aktører fra alle de nordiske landene hadde sendt inn implementeringspostere og holdt mini-seminar. Her fikk vi med tips og triks for eget arbeid.

Om konferansens bidragsytere

Line Marie Warholm

Hun er psykologspesialist og psykoanalytiker, forfatter og spaltist i Aftenposten der hun skriver ukentlig om foreldreliv og relasjoner. Hun har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatrien og familievernet, fra psykisk helsevern for voksne og sikkerhetspsykiatri, og fra arbeid som fagkyndig meddommer i tingretten i saker etter barnevernloven. Hun har i dag privat praksis ved siden av å drive veiledning og fagformidling.

Zemir Popovac

Han er psykologspesialist og er en av gründerne til Favne Psykologbistand der han til daglig jobber som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse (www.favne.no). Han underviser også i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. En av Zemirs spisskompetanser er også knyttet til arbeid med migrasjonshelse.

Foto: Rikki M. Langnes og Heidi Westborg Steel

Lysbildepresentasjoner og presentasjoner fra konferansen

 

PROGRAMDETALJER

TORSDAG 21.9

Foredrag: Line Marie Warholm. «Livet er ikke en dans på roser – hvordan ruster vi barna til å tåle det livet har å by på?»

Vi støtter, stimulerer og hjelper barna våre. Vi lytter og forstår. Vi vil deres aller beste, og gir dem ikke bare det de trenger, men også det de ønsker seg. 

I vår iver etter å beskytte barna mot ubehag og motstand skaper vi kanskje en generasjon som ikke står så godt rustet til å tåle livets opp- og nedturer. For hva er egentlig psykisk uhelse og hva er naturlige følelsesreaksjoner? For at barna skal få øve på å tåle sine følelser, må vi voksne tåle våre. Vi må la barna få utforske verden og gå litt på trynet – helt i fred.

Dilemmadebatt: «Det spesielle ved det universelle»

I denne debatten inviterer vi forskere og praktikere for å diskutere hvordan vi best fremmer robusthet hos barn og unge. Her ligger det flere dilemmaer. Vi vil se på forebyggingsparadokset. Hvordan prioriterer samfunnet når mange unge sliter? Forstår vi nok om mekanismene som ligger bak? Bør fokus være på å unngå uhelse eller fremme velvære? Prioriterer man en bredde av kunnskapsbasert tiltak, eller er det lettere å få prioritere tiltak som reparerer? Kan for mye oppmerksomhet om traumer og det vonde bli selvoppfyllende profeti? Stoler vi som samfunn nok på foreldrene? Dette er noen av temaene som panelet vil løfte og diskutere.

Walk and Talk: «ICDP Taket- den regulerende dialog»

En grunnpilar i ICDP er å gi tid til refleksjon og det å dele erfaringer i grupper, i tillegg til å gi tid mellom samlingene for å praktisere det man har reflektert rundt. Derfor er det blitt en tradisjon på nordiske ICDP konferanser at gruppearbeidet praktiserer dette. Gruppene vil bli sendt ut i de vakre omgivelsene på Fornebu der man blir bedt om å reflektere og gjøre oppgaver der man bruker flere sider av seg selv. Tema for årets ‘Walk and Talk’ er taket på ICDP-huset, dvs. den regulerende dialogen. Man utfordres til å dele egne ICDP-erfaringer i lys av det som er blitt diskutert i løpet av dagen. Dette skal rapporteres kreativt tilbake.

Festmiddag

Festmiddagen skal gi rom for gode samtaler med noen vi kjenner og noen vi ikke kjenner.  Det blir et enkelt program med både eksterne og interne bidragsytere.

FREDAG 22.9

Foredragsholder: Zemir Popovac. «Optimal frustrasjon og barnets psykologiske utvikling»

Barn har behov for omsorg, kjærlighet og trygghet. Dette betyr ikke fravær av frustrasjon. Det å ikke få viljen sin, det å måtte vente på tur eller å bli satt grenser for, er noen av eksemplene på det som kan vekke ulike former for frustrasjon i barnet. Å kjenne på frustrasjon kan være ubehagelig, men ikke nødvendigvis farlig. Frustrasjon kan til og med skape utvikling. Det er da vi kaller den optimal. I dette foredraget skal vi se på frustrasjonens rolle for barns utvikling, blant annet når frustrasjonen er utviklingsfremmende og når den er utviklingshemmende.

Panelsamtale: «Hvordan nå dypere og lenger ut – om ICDP-implementering»

Hva er egentlig målet med ICDP? Tenker vi at suksess primært måles i antall grupper for foreldre og profesjonelle omsorgsgivere? Vi vet av erfaring og forskning at hver samling bringer endring i enkeltfamiliers liv og den enkelte profesjonelle omsorgsgiveres håndtering av barn. Men er det mulig å nå enda dypere og oppnå mer varig effekt? Hvordan organiserer vi i tilfelle det? Og hvordan måler vi det? Vi vil høre erfaringer og diskutere hva som skal til og hvordan vi kan tenke og utvikle prosjekt. Workshopene etter panelsamtalene vil gå i dybden på noen av erfaringene. Fokus i samtalen er på implementeringsstrategi, men vi vil også komme borti spørsmål om implementeringsforskning.

Workshops: «Implementering verdt å vite om»

Dere oppfordres herved til å dele implementeringserfaring/prosjekt deres! Dette gjør du ved å lage en ‘implementeringsplakat’ som beskriver arbeidet og sende den til oss innen innen 15.5. Se tips på hvordan du kan lage en implementeringsplakat her. Av de innkomne plakatene plukkes 6-8 som vil få anledning til å presentere sin erfaring/prosjekt i en deltagende workshop. Alle plakatene vil bli hengt opp slik at man kan ta kontakt med hverandre underveis i løpet av konferansen.