ICDP i Verden

ICDP ble utviklet parallelt for å kunne nå foreldre i både vestlig og ikke-vestlig kontekst. Under utvikling av programmet på 90-tallet ble det testet ut samtidig i både Bergen og Etiopia. ICDP finnes i dag i over 50 land i verden. ICDP Norge er en del av den norsk funderte Stiftelsen ICDP International med sete i England. I tillegg er ICDP Norge en aktiv del i styret i ICDP Norden. ICDP Norden består av ICDP SverigeICDP Finland og ICDP i Danmark (både gjennom Institutt for Relasjonspsykologi og Dansk senter for ICDP.

ICDP er ikke minst et redskap for å styrke foreldre i utviklingsland. ICDP promoterer betydningen av foreldre for barns utvikling. Siden programmet ble utviklet i Norge, er Norge en av de ICDP nasjonene som har vært mest aktiv i å tilby opplæring til andre land i verden.

Om ICDP Norges internasjonale engasjement

ICDP fremhever betydningen av å styrke verdens foreldre i utviklingsland. Vi promoterer betydningen av foreldre for barns utvikling gjennom frivillige bistandsorganisasjoner og nasjonale myndigheter.

ICDP Norge tilbyr opplæring og implementeringsveiledning og arbeider også for å finne potensielle finansieringskilder. Å starte implementering i et nytt land, er en viktig og tidkrevende prosess. Verdiene om sensitivisering skal prege også den organisatoriske prosessen, basert på høy organisasjonsmessig faglighet. Det er et mål at hvert land har en ICDP-koordinerende enhet med visjon om å nå hele landet de jobber i. Slike enheter må godkjennes av ICDP International. Opplæring kan likevel godt starte i en enhet som ikke har ambisjoner om å bli en nasjonal enhet, men samtalene om bærekraft i programmet må starte tidlig. For å bli en nasjonal enhet bør organisasjonen ha god nasjonal forankring, ha ønske om å gi opplæring utover egen organisasjon og helst ha barnefaglig kompetanse, i tillegg til å være lojal mot ICDPs verdigrunnlag.

Denne dynamiske prosessen starter ofte med at noen ber om en presentasjon om ICDP. Denne tar vi ofte digitalt. Hvis partene ønsker å sette i gang, lager vi en enkel implementeringsstrategi. Først finansiering og opplæring, men ganske snart også sensitiviserende implementeringsveiledning om hvordan sikre bærekraft i landet over tid. Etter at en nasjonal ICDP-organisasjon har fått opparbeidet trenerkompetanse, er det de som tilbyr ICDP-opplæring nasjonalt til lokale og internasjonale organisasjoner, til myndigheter og akademiske miljø.

Om norsk engasjement

Fra norsk side har vi med årene hatt engasjement i mange land. Historisk har det vært store prosjekt i Angola, Mosambik, Moldova, Lesotho og Malawi med midler fra blant annet Norad, Blå Kors Norge og Kirkens Nødhjelp. I dag er det pågående opplæring og/eller oppfølging fra norsk side i, blant annet følgende land:

Nepal - Seniortrenernivå finansiert av HimalPartner, Digni.

Kina - Seniortrenernivå finansiert av NLM, Digni.

Bangladesh - Trenernivå finansiert av Normisjon, Digni.

Tanzania - Trenernivå finansiert av Helseforetak Bergen og Sørlandet.

Botswana – Trenernivå på gang.

Ghana – Trenernivå på gang.

Sør Afrika – Veilederopplæring.

Etiopia – Veilederopplæring.

Ukraina – Trener nivå. Vurderer å støtte prosjekt til ICDP i Ukraina. ICDP i Ukraina har 15 trenere som er lokalisert i  og utenfor  Ukraina.

Ta gjerne kontakt!