FNs internasjonale foreldredag 1. juni 2021

1. Juni er det FNs foreldredag. ICDP Norge vil benytte anledningen til å løfte frem alle foreldre, som gjennom over et år med pandemi har stått på og gjort sitt aller beste for barn og ungdom. Tiden har vært full av utfordringer for oss alle. ICDP Norge velger på denne dagen å sette søkelys på det hver og en av oss har lykkes med i omsorgsrollen, og oppfordrer alle til å gi seg selv et skikkelig heiarop og en god klapp på skulderen! Gratulerer med dagen!!!