Meny Lukk

ICDP Norges Årsmøte med Kulturrefleksjon Forum

Tid: 10. juni 2021 kl. 18.30-21.00

Sted: Zoom

ICDP Norge arrangerer sitt første åpne årsmøte. Nå kan du tegne deg som medlem. Og som betalende medlem har du også en stemme. Sakspapirer kommer etter hvert.

I forkant av årsmøtet inviterer vi i tillegg til en times åpen prat i det første Kulturrefleksjonsforumet. Det er ment å bli et sted for åpen refleksjon. Det skal ikke være et sted vi konkludere, men heller et sted å løfte opp gleder og dilemmaer i møte mellom kulturer og hverandre – slik vi opplever det gjennom ICDP. Vi håper det kan bli en ny halvårlig tradisjon.

PROGRAM

18.30-19-30 Kulturrefleksjons Forum

Tema: Oversettelse – muligheter og utfordringer

19.30-21.00 ICDP Norges Årsmøte

  • Registrere fremmøte
  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av underskrivere
  • Årsberetning 2020
  • Årsregnskap 2020
  • Revidering av ICDPs Statutter
  • Valg
  • Innkomne forslag (frist: 2 uker før)
Publisert iAktuell info, Årsmøte

Relaterte innlegg