Hvorfor blir vi sinte og frustrerte? Blir vi det mer nå enn tidligere?

ICDP Norge ønsker å løfte fram en meget aktuell video om temaet som er hentet fra Bufdirs nettside «Foreldrehverdag». Filmen kan blant annet brukes i ICDP foreldregrupper og på ICDP veilederopplæringer, som utgangspunkt for drøftinger, og i hjemmet som støtte i foreldrerollen. Her gir psykolog Annette Johannessen i SKM foreldrestøtte i Bufetat, noen tips til hvordan du kan hanke deg inn igjen når temperaturen blir for høy. Tipsene retter seg først og fremst mot mammaer og pappaer, men sier også noe om hvordan barn skiller seg fra voksne og hva vi kan gjøre når de blir frustrerte.

Annette Johannessen psykolog SKM Bufetat

"Kan du kjenne at tålmodigheten din ikke strekker like langt lenger? Eller at du blir sint for ting du ikke blir vanligvis sint for? Eller at det skjer oftere at du blir sint? At det er mer konflikter i hjemmet? Du er i så fall ikke alene om det. Det er mange foreldre der ute som kjenner at de lever i tettere tider, går mer opp hverandre og at det skaper gnisninger."