ICDP Norge
International child development programme Norge   

 

Velkommen til nyhetsbrev nr.: 1/2019 

 

ICDP Norge ønsker alle godt nytt år med nye muligheter og nye ICDP- grupper!

Facebook
Nå er vi også på Facebook. Vi oppfordrer til å like å dele for å gjøre både nettside og Facebook-siden vår kjent – for å gjøre ICDP kjent.


Nordisk nettverkskonferanse i Finland i mai 2019

Velkommen til ICDP NORDISK Nettverkskonferanse for første gangen i Finland, på kongresscentret Hanaholmen 9-10.5.2019! Temaet for konferansen er «Lekfullhet och kroppslighet». Hovedforeleserne blir  Jukka Mäkelä og Cecilia Waldekranz. 


Informasjonen om konferansen finnes
i innbydelsen. Du søker deg til konferansen på  søkeportalen (anmälningsportalen) her.  I forbindelse med din søknad skal du velge hvilke workshopper du vil delta på under torsdagens seminar. Du finner workshopsalternativ her. Gjør kjent med de ulike parallelle workshoppene på forhånd, slik at når du er klar for å søke, kan krysse av for det alternativet du vil delta på. Du sikrer deg plass nå eller senest 20. mars, da den offisielle søknadsfristen går ut.   

Husk å booke snarest rom på Hanaholmen, i tilfelle du planlegger å overnatte der. Rombooking gjøres direkte til Hanaholmen per mail via adressen reception@hanaholmen.fi (se innbydelsen). Du kan ikke booke via Hanaholmens nettside. Når du booker skal du melde fra at du deltar på ICDP konferensen.


Hotellpriser
 
Enkeltrom, mandag – fredag (hverdag) € 142/rom/natt 
Enkeltrom, fredag – mandag (ukeslutt) € 98/rom/natt 
Dobbeltrom, mandag – fredag (hverdag) € 158/rom/natt 
Dobbeltrom, fredag – mandag (ukeslutt) € 124/rom/natt 
Frokost, morgenbadstue med badebasseng samt moms er inkludert i prisen. 


Om du har spørsmål kan du henvenda deg til på adressen 
info@icdp.fi 

 

Vel møtt på Hanaholmen i mai!


BESTILLING AV DELTAKERBEVIS

Nytt år med oppstart av mange nye ICDP-veiledningsgrupper. ICDP NORGE ønsker alle lykke til!

Vi minner om:
ICDP-veiledere og veilederkandidater som holder Foreldreveiledningsgrupper eller veiledningsgrupper for omsorgsgivere må nå bestille deltakerbevis på følgende adresse:

icdp@bufetat.no .Dette er adressen til Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte i Bufetat. Bestill i god tid før de trenger deltakerbevisene. Dere må skrive om det gjelder til foreldre eller til andre omsorgsgivere, antall, og postadresse til hvor deltakerbevisene skal sendes til.


Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

FAFO har utgitt en rapport Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll 16. januar av Jon Horgen Friberg om utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? i Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. 
Les mer her
.


En artikkel vi kan anbefale: Ikke oppdra barnet. Oppdra deg selv
Fagleder i RVTS Sør, Heine Steinkopf, sier at det er viktigere hvem du er som menneske, enn hva du gjør som oppdrager. Barnet ser på deg med argusøyne, og lærer livet gjennom hvordan du lever ditt liv.
Det er hvem du er, som er avgjørende. Les mer her. 


Spørreundersøkelse til alle ICDP-veiledere
Bufetat, ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte, har overtatt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sitt ansvar for administrasjon og implementering av ICDP i Norge. En av våre oppgaver er å ha oversikt over sertifiserte veiledere som igjen kan holde ICDP foreldregrupper.
Spisskompetansemiljøet har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle sertifiserte veiledere, for å få oppdatert kontaktinformasjon, vite hvem som er aktive / passive veiledere og ha oversikt over hvor mange ICDP grupper som holdes i Norge.


Hvis du er sertifisert ICDP veileder, menikkehar mottatte-postmed denne undersøkelsen, ønsker vi atdu gir beskjed om dette på e-post

ICDP@bufetat.no


Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) informerer om at søknadsskjema for tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene for tilskuddsåret 2019 nå er tilgjengelig i Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 15. februar.


Målet med tilskuddsordningen er å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn, og forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune kan søke.

Prioritert for 2019 er tiltak som retter seg mot minoritetsspråklige foreldre og foreldre som deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger (gjelder ikke delene av introduksjonsprogrammet som er lovpålagt).

Se kunngjøring på
Bufdirs nettsider for mer informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjemaet.

 

Følg med! 

Har du tips og ideer til ICDP Norges hjemmeside og/eller nyhetsbrev – tips oss: info@icdp.no.  ICDP Norge ønsker å nå ut til flere med vårt nyhetsbrev – Tips venn/kollega! Meld deg på her!

 


I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev.  
Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, trykk her. For å endre din påmelding trykk her.

KONTAKTINFO
icdpnorge@icdp.no

Organisasjonsnummer: 990386897