International Child Development Programme
ICDP Nyhetsbrev

Mars 2022

Før jul skrev vi om arbeidet vi håper å kunne starte i Irak. Lite visste vi at krig og flyktninger igjen skulle komme enda nærmere. ICDP Norges video «Når verden oppleves usikker» ble laget under pandemien på flere språk. Den er dessverre igjen aktuell på en litt annen måte. Vi er opptatt av hva barn i Norge trenger nå – og ikke minst går tankene til barna og deres foreldre i Ukraina. Vi vet jo hvor viktig det er med trygge foreldre og voksne. De blir støtdempere når verden ikke bare er usikker, men også farlig. I dette nyhetsbrevet og på facebooksidene vil vi fortelle om de ni ICDP-trenerne og over 800 veiledere som har gjort et fantastisk arbeid i Ukraina. Du oppfordres til å være med å vis solidaritet ved å sette hjerte på facebooksidene eller gi en gave ICDP-arbeidet i Ukraina. 

Mange små ICDP-frø i Ukraina

Av Heidi Westborg Steel, dagligleder i ICDP Norge

Bistandsaktuelt skriver om et ektepar i Kharkiv og hvordan bombene slår ned rundt dem. Nå har de ikke noe valg lenger. De kommer seg ikke ut. Dette ekteparet er Sergej og Ann som er to av ni ICDP-trenere i Ukraina/Moldova. Marianne Fresjarå Abdalla er leder for Ukraina-gruppen i Norge og ICDP-veileder selv. De har i flere år med finansiering fra UD hatt et viktig arbeid for barn med funksjonsnedsettelse og uten foreldreomsorg - i de områdene som ble okkuperte.

Det var her Marianne og Ukrainagruppen så at ICDP ville passet godt inn. – Jeg har sett så mye grusomt om holdning til barn. Det var som barn ikke hadde noe verdi.  Man hang tilbake i den sovjetiske måten å oppdra barn på med mye kontroll – en objektivistisk måte å behandle folk på. Jeg har sittet og hørt på ansatte i ICDP-grupper som gråt og angret da de forstod hva de hadde utsatt barn de var ansvarlig for.

 

Dette var starten på et stort arbeid. Det er i dag ni ICDP-trenere, flere av dem psykologer – både i de okkuperte områdene i Donbas, og i andre steder i Ukraina og Moldova. Disse har trent over 800 veiledere som igjen må ha nådd opptil 10.000 foreldre. Noen av veilederne er knyttet til større organisasjoner som UNICEF, Caritas, Røde Kors, forskjellige krisesentre og flyktningmottak.

 

Som Marianne sier – Nå finnes det kompetanse. Det finnes mange små frø. For å skape varige endringer og ikke minst demokratiske endringer må vi skape barn som har tro på seg selv og sin egen stemme. Her er ICDP optimalt! Nå finnes det folk og nettverk som brenner for ICDP og for barns utvikling!

Midt i alt det grusomme, gir dette små frø av håp når vi tenker på barna som er i krise og deres fremtid. Vær med å vis solidaritet ved å sette et hjerte på postene på facebook. Der vil vi forsøke å oppdatere hvordan det går med dem i Ukraina. Gi også gjerne en gave til fortsatt ICDP-arbeid når ting roer seg.  

Snakke med barn om Ukraina

Av Silje B. Holter, Psykolog, styremedlem i ICDP Norge

Hvordan snakker vi med barna om denne krigen som kjennes så nærme? Dette er et viktig tema å ta opp i ICDP gruppene. Her er litt ressurser som kan være nyttig:

Senter for krisepsykologi har laget tips til hvordan man kan snakke med barna om krigen. De kan brukes som utgangspunkt for samtale med foreldre og omsorgsgivere (finnes også på engelsk). Klikk her.

NRK Super har også laget en egen nyhetssending om krigen, som foreldre kan oppmuntres til å se sammen med barna sine, som utgangspunkt for samtale. Fint å se den selv som voksen først. Klikk her.

ICDP Norges film «Når verden oppleves usikker» i forbindelse med pandemien har også relevant deler som kan brukes i ICDP-grupper. Den finnes på norsk, arabisk og somali – i tillegg til at den har engelsk teksting. Klikk her.

ICDP virker

Av Silje B. Holter, styremedlem i ICDP Norge

ICDP-veiledning har positiv effekt på foreldrene og relasjonen mellom foreldre og barn, og foreldre føler seg tryggere i foreldrerollen etter å ha deltatt på ICDP. Dette er konklusjonen etter at Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt effekten av standardversjonen av ICDP. Prosjektet har foregått fra 2017 til 2021, og nesten 600 foreldre har deltatt. Prosjektrådgiver Eia Elena Skjønsberg forteller om funnene på FHI’s nettsider:

 – Foreldrene melder at de føler mer nærhet til barnet sitt, opplever mindre konflikter om barneoppdragelse i parforholdet, og har en mer støttende foreldrestil etter avsluttet ICDP-veiledning, sammenlignet med kontrollgruppen som ikke var med i programmet

Les om studiet og les rapporten her.

Gi en gave
Gi en gave
Gi din gave til ICDP-arbeid i Ukraina ved å trykke på knappen – eller send VIPPS 557862
Gi en gave til ICDP-arbeid i Ukraina
Bli medlem
Bli medlem
ICDP Norge trenger flere medlemmer for å nå lenger ut! Bli medlem nå!
Klikk her for å bli medlem av ICDP Norge

PS: ICDP Norges infogruppa trenger deres hjelp. Send oss historier og sitat. Maks 150 ord. Send dem til info@icdp.no  

facebook  youtube 
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.