International Child Development Programme
ICDP Nyhetsbrev Inkl. informasjon fra SKM

Juli 2023

God sommer til dere alle!

Det er stor interesse for ICDP for tiden på flere områder. Særlig betyr flyktningene fra Ukraina at kommunene har press på seg å sikre foreldreveiledning til alle nyankomne flyktninger. I dette nyhetsbrevet videresender vi kopi av veiledningen som BUFetat ved Spisskompetansemiljøet for forebygging og foreldrestøtte (SKM) har sendt ut om hvordan ICDP i kommunene skal forhold seg til denne situasjonen.

Vi i ICDP Norge arrangerer som kjent Forum for ICDP for Nyankomne. Neste er i august. På forumene har vi hørt hvordan kommunene finner gode løsninger som også inkluderer å benytte de av dere som ikke har praktisert på en stund. Dette er god ressursutnytting. SKM minner i veiledningen under om at målet med foreldreveiledningen iht. forskriftene er «Kurs i foreldreveiledning skal gi informasjon om og veiledning i foreldrerollen i en norsk kontekst og skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst, og dermed fremme integrering i Norge» og at man skal benytte kunnskapsbaserte foreldreveiledningsmetoder. ICDP-veiledere anbefales derfor å gjennomføre foreldreveiledning i tråd med ICDP som metode og unngå tilpasning til kortversjoner.

Så må vi minne om Nordisk ICDP konferanse 21.-22. september på Fornebu! Meld dere på! Sist gang det var Nordisk konferanse i Norge var i 2015 – så dette er en begivenhet dere ikke vil gå glipp av. Hovedforedragsholdere denne gangen er Line Marie Warholm og Zemir Popovac. Både veiledere, trenere og andre er hjertelig velkomne! Få gjerne med dere lederne deres.  

Veiledning om ICDP i introduksjonsprogrammet

Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging (SKM) i BUFetat har fått henvendelser i forbindelse med de midlertidige endringene i integreringsloven som kun gjelder ett år frem til 1. juli 2024. SKM har i den forbindelse sendt ut en veiledning med anbefalinger som vi videresender her. Følg ellers med på ICDP huben.

SKM henviser her til at direktoratene anbefaler kommunen å sette av tilstrekkelig med tid og ressurser til å gjennomføre foreldreveiledning i tråd med det de ulike metodene legger opp til. Kommunen bør prioritere å gi rom for dialog og samhandling i grupper. ICDP-veiledere anbefales å gjennomføre foreldreveiledning i tråd med ICDP som metode og unngå tilpasning til kortversjoner.  

Da vi forstår at etterspørselen er høy, tilbyr ICDP Norge veilederopplæring

ICDP Norge minner også om Forum for ICDP for Nyankomne og om relevante ressurser til foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet som opptak av webinarene ICDP for foreldre på flukt og ICDP i Ukraina.

ICDP opplæring og Forum
ICDP opplæring og Forum
Følg med på ICDP Norges arrangementer
Arrangementer og forum
Nordisk ICDP Konferanse
Nordisk ICDP Konferanse
Sjekk ut og meld dere på til Nordisk ICDP konferanse 2023.
Meld deg på Nordisk ICDP konferanse 2023

PS: Også denne gangen mottok vi en historie fra dere. Send oss gjerne flere. Maks 150 ord. Send dem til info@icdp.no.

Avslutt abonnement   |   Behandle abonnementet ditt   |   Vis på nettet
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.