Lansering: Det animerte ICDP Huset, norsk versjon.

ICDP Huset er en genial illustrasjon på barnet i samspill med voksne og sine omgivelser. ‘Oppfatningen av barnet’ er blitt til tomta på huset og taket illustrerer intuitivt at regulering må bygges oppå både den emosjonelle relasjonen og en god forklaring (meningsskapende dialogen). Mange ønsker seg også at huset blir oversatt – og har ønsket seg en versjon der man kan bygge opp logikken i hver av dialogene. Det har vi nå fått. Den kommer snart på engelsk og siden også på arabisk og andre språk. Har dere spørsmål send en mail på icdpnorge@icdp.no

Denne versjonen egner seg naturlig nok best under veilederopplæring når det er mer naturlig å vise en presentasjon. Under foreldregrupper anbefales det som kjent å unngå å bruke presentasjoner. Denne presentasjonen vil også kunne danne grunnlaget for opptrykk av plakater.

ICDP-huset, norsk versjon er her på ICDP Norges nettsider, facebooksider, og på ICDP-Huben. ICDP Norge står bak denne tekniske utviklingen av ICDP Huset som er laget i Irak etter idé fra ICDP-trener Alan Sulevani i ICDP Norges styre.

Animasjonsfilen med huset har en innebygget «bruksanvisning».

Huset finnes også på denne websiden på siden Filmer.