Nordisk ICDP-konferanse på Fornebu 21. – 22. september

Nordisk ICDP Konferanse på Fornebu 21. til 21. september 2023

Tema blir Robuste relasjoner.
Det er en buffer i usikre tider! Vi vil høre fra psykolog Line Warholm om når livet ikke er en dans på roser. Vi vil høre fra psykolog Zemir Popovac om optimal frustrasjon. Vi vil jobbe sammen om å se på hva ICDP-taket betyr. Det blir dilemma debatt om det spesielle ved det universelle og dere inviteres til å sende inn deres gode implementeringserfaringer på forhånd. Ikke minst får vi besøk fra våre nordiske venner og får høre om deres implementeringserfaringer.


Se her for påmelding!

SETT AV DATOENE! Gled dere!