Årsmøte 2023 i ICDP Norge

Torsdag 8. mai kl. er det ICDP Norges årsmøte. Velkommen.

Her er  Innkallingen og saksdokumentente til møtet:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 (last og ned og les her)

Innkalling: Offentlig innkalling.

Tid: 8. juni 2021 kl. 16.00-17.30

Sted: Zoom

Stemmeberettigede: Betalende medlemmer

 Sakliste:

  1. Registrere fremmøte
  1. Valg av møteleder og referent
  1. Godkjenning av dagsorden
  1. Valg av underskrivere
  1. Årsrapport og styrets årsberetning 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente årsrapport og styrets årsberetning 2022 (last ned og les her)

  1. Årsregnskap 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskap 2022 (last ned og les her)

  1. Revidering av ICDP Vedtekter

Forslag til vedtak: Årsmøtet gjennomgikk og reviderte ICDPs Vedtekter (last ned og les her)

  1. Valg

Forslag til vedtak: Årsmøtet valgte følgende nytt styre

  1. Innkomne forslag (frist: 2 uker før)

Listen over kandidater til valget.