Opptak av webinaret om den meningsskapende og utvidende dialog

ICDP fremhever betydningen av 3 dialoger i interaksjon mellom foreldre/voksne og barn. De 3 dialogene er den emosjonelle, den meningsskapende og utvidende, og den regulerende dialogen. (Se ICDP-Huset for illustrasjon.) Flere har sagt at det kanskje er den meningsskapende og utvidende som er mest krevende av de 3.

ICDP Norge arrangerte juni 2023 webinar om denne dialogen. ICDP Norge ønsker her å gå i dybden på dialogen sammen med to seniortrenere med henholdsvis pedagogisk bakgrunn og psykologisk bakgrunn.

Program

  • Innledning ved Heidi Westborg Steel
  • Presentasjon ved de to trenerne; Spesial pedagog, Hilde Tørnes, og psykologspesialist, Helen Christie
  • Samtale