ICDP i barnehager – koordinert ICDP i Bergen

I Bergen har ICDP blitt implementert gjennom et koordinert samarbeid på tvers i kommunen. Historikken for Bergensarbeidet har betydning for helheten, og er viktig inn mot implementeringsdebatten.

Bergen kommune har flere ICDP-trenere; Frøydis Totland, Lise Einarsen Haukås, Hilde Tørnes og Kristin Toppe Haugsbø. Gerd Dyregrov og Cecilie Storetvedt er prosjektkoordinatorer for "Koordinert ICDP i Bergen". Lillian Århus Ekerhovd er rådgiver og sentral med ICDP i Etat for barnehage. De har alle masse entusiasme og et stort ICDP-engasjement, som de gjerne vil smitte andre kommuner med.

I webinar (fra 22. november) forteller de om satsingen i vestlandsbyen inn mot barnehagene. Ikke minst forteller de om koordineringen av ICDP, der betydningen og verdien av det tverrfaglige samarbeidet understrekes.