Gir mening for foreldrene – ICDP i barnevernsaker

Memox benytter ICDP som et grunnleggende verktøy

Memox er en ideell organisasjon som samarbeider med barneverntjenester primært i Oslo og Viken, men i det siste også Vestlandet og Trøndelag, og åpner snart i Stavanger.

I Memox løfter de mangfold som en styrke, og sier at det er noe av det viktigste vi har til felles. De som jobber for Memox har forskjellig helse- og sosialfaglig bakgrunn, og tilbyr tiltak på 40 språk.

I 2021 sertifiserte de flere av sine veiledere i ICDP. Målet for 2022 er å implementere ICDP som metode i organisasjonen slik at det gjennomsyrer hele organisasjonen.  de benytter forskjellige metoder og verktøy som tilpasses familiens styrker, utfordringer og behov og har valgt å integrere ICDP fordi det er jordnært, tydelig og enkelt å forstå – og har gode visualiserende verktøy, som gir mening for familiene.

Memox har etter en del vurdering valgt primært å benytte ICDP individuelt. De har selv i sin egen sertifisering sett styrken i den gruppebaserte modellen der deltagerne drar læring av hverandre og hverandres historier og erfaringer. Dette mister man når man jobber individuelt med familien, men i stedet får de tid på hvert tema. For eksempel felles fokus. Med sensitiviseringsprinsippene, forklarer de temaet, viser video og gir familien hjemmeleksen. Neste gang, hvis det er behov, fortsetter de på samme tema med rollespill, modellæring, eller observasjon av foreldre og barn. De fokuserer på ett tema av gangen til foreldrene føler seg trygge og opplever at det er godt integrert. Så går vi videre til neste tema til ICDP-Huset er gjennomgått. En slik tilnærming tar naturlig nok lengre tid. Noen ganger jobbe de med familien i 3-6 måneder.

De har erfart at ICDP kan ha stor og positiv effekt i barnevernssaker. Her er utfordringene store og komplekse, med flere faktorer som spiller inn på foreldres omsorgsutøvelse, som økonomisk situasjon, bo-situasjon, manglende nettverk eller forstyrrende nettverk, manglende systemforståelse eller liknende. Da opplever de at det er viktig å kunne gå i dybden på hvert tema, kartlegge, observere og jobbe med forstyrrende aspekter.

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder, ICDP Norge