Min historie med ICDP – Ottar Ness

Ottar Ness
Ottar Ness, Prof. ved Wellfare, NTNU. (Recoveryblogggen.com)

Ottar Ness er utdannet familieterapeut. Han er både ICDP-veileder og -trener og ble kjent med ICDP da han var ansvarlig for ICDP ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag fra 2006-2010. I dag arbeider han som professor ved WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft ved NTNU.

I den siste tiden har han vært i kontakt med ICDP gjennom et prosjekt hvor man skulle se på læringen i et tilbud Familievernkontoret på Enerhaugen og Primærmedisinsk Verksted (Bymisjonstiltak) har gitt av ICDP for Barnevernet (ICDP-BV). Tilsvarende har ICDP vært del av forskjellige forskningsprosjekt i kommuner han har forsket på inkluderende fellesskaper for lavinntektsfamilier.

Ottar Ness presenterte denne forskningen, men gav også interessante perspektiv knyttet til implementering av ICDP, da han deltok på nettverkskonferansen for trenere i høst. Han sier at ICDP har over lang tid har utviklet en universell tilnærming til det å bygge relasjonell kapasitet til foreldre og samfunn, på tvers av generasjoner og kulturer. Han tenker at både det teoretiske og praktiske kunnskapsgrunnlaget er viktige bidrag til å skape mer bærekraftige, inkluderende familier og lokalsamfunn. Spesielt i en tid med økning i sosial ulikhet og psykiske helseproblemer, og hvor velferdsstatens tilbud viser seg ikke å være bærekraftig. Ottar Ness understreker at det er et enormt behov for universelle innsatser for å kunne bygge samfunn som skaper helse og livskvalitet. Det kan ikke være bare fokus på innsatser som skal gripe inn i samfunnet for å «reparere» og behandle problemene mennesker opplever. ICDP har både viktig kunnskap, praksis og innretning til å kunne hjelpe fagpersoner, tjenester, og andre relevante aktører til å bidra til å fremme folkehelse og inkluderende lokalsamfunn.

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder ICDP Norge