ICDP i det buddhistiske tempelet på Kløfta

Av Wenche Undrum, ICDP trener

I begynnelsen av september 2022, startet en ICDP-gruppe i det buddhistiske templet til WAT THAI NOWAY på Kløfta i Ullensaker kommune. Sara (Sarawaree) Sukkerd er en av veilederkandidatene i ICDP Norges opplæring. Hun stiftet bekjentskap med ICDP gjennom jobben sin som tolk for barnevernstjenesten. Der hadde hun tolket 12 møter for godt samspill fra norsk til thai og skjønte at for å gjøre en enda bedre jobb, ville det være fint å bli veileder selv. Da var veien kort å melde seg på til ICDP Norges veilederopplæring som startet i mars i år for så å gjennomføre en gruppe. Hun hadde en klar plan om at dette skulle skje i templet hvor hun kjenner mødre som hun tenkte kunne trenge ICDP-veiledning. Sara er 3. generasjon i Norge og har 2 tenåringsbarn. Hun er godt kjent i miljøet rundt templet der hun selv er aktivt med i menigheten som frivillig.

Som trener er jeg blitt kjent med en reflektert og dyktig dame som nå har en gruppe med 8 mødre i templet mens barna er på skolen samme sted på lørdager. Sjefsmunken deltar sammen med Sara og hjelper med praktiske ting samtidig som han selv sier, lærer mye om ICDP. Som ICDP trener for Sara, er jeg så heldig at jeg har deltatt og skal delta på noen møter utover høsten. Veiledningen foregår på morsmål noe som var en forutsetning for å starte opp. De fem kjærlighetsspråkene har Sara brukt sammen med temaene i ICDP.  Lykke til med det flotte arbeidet som gjøres.