Fokus på relasjon – Besøk til ICDP i Danmark

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder i ICDP Norge

I august fikk jeg besøke Dansk Center for ICDP og grunnlegger, Anne Linder. I løpet av en dag fikk jeg besøke, en dagpleie, en barnehage og en skole som har integrert ICDP på forskjellige måter i sine institusjoner. Nylig tilbyr de også veiledning til foreldrene.

Det var særlig inspirerende å møte rektor og ICDP-trenere på Møllerholm skole. Der hadde 70 ansatte og ledelse fått ICDP opplæring siden 2019. Ledelsen fikk opplæring i et eget ledelsesutviklingsprogram basert på ICDP. Rektor Per Hovmand fortalte med stor iver om hvilken effekt dette hadde hatt. I 2019 opplevde skolen en krise, mens etter at de har implementert ICDP, er det mindre sykemeldinger blant ansatte og det sitter ikke lenger barn på sofaen som «skal til rektor».

Nå ønsker de å bli sertifisert som ICDP skole. Deres fokus har vært på at alle ansatte skal utdannes i et ressursorientert barnesyn gjennom ICDP. De arbeider aktivt med at barn skal få lik deltagelsesmuligheter, at man skal bli god på å reflektere over egen praksis og ta ansvar for fellesskap for å sikre rammene rundt barna.